Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla diagnostów laboratoryjnych. Zmiany

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 20 czerwca 2023 11:35

Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla diagnostów laboratoryjnych. Zmiany - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

W związku z nowymi regulacjami wprowadzonymi do ustawy o działalności leczniczej w zakresie działalności diagnostów laboratoryjnych, niezbędne jest dokonanie zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Przedmiotowe zmiany dotyczą wyznaczenia wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia w odniesieniu do diagnostów laboratoryjnych.

Do obecnie obowiązujących przepisów zostaną wprowadzone normy odnoszące się do diagnostów laboratoryjnych w zakresie wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

Zgodnie z propozycją resortu zdrowia przyjęto dla diagnostów laboratoryjnych, którzy będą wykonywać działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej, wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej na poziomach analogicznych do minimalnych sum gwarancyjnych przewidzianych dla pielęgniarek i fizjoterapeutów. Uwzględniając przewidziane przez ustawę o działalności leczniczej formy prowadzenia działalności przez diagnostów laboratoryjnych, minimalna suma gwarancyjna będzie wynosiła 30 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 150 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Należy nadmienić, iż wysokość minimalnej sumy gwarancyjnej powinna być „wyważona”, tak aby z jednej strony zapewnić właściwą ochronę ubezpieczeniową potencjalnym poszkodowanym, a z drugiej strony nie obciążyć nadmiernie podmiotów objętych obowiązkiem ubezpieczenia i zapewnić prawidłowe wykonywanie działalności, której ubezpieczenie dotyczy. Jednocześnie należy podkreślić, że zawarte w projekcie sumy gwarancyjne zostały określone na „minimalnym” poziomie. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że ww. podmioty są podmiotami profesjonalnymi, w przypadku potencjalnego wykonywania działalności leczniczej o podwyższonym ryzyku, zobowiązani do zawarcia umowy ubezpieczenia zawsze powinni zawierać umowę ubezpieczenia z wyższą sumą gwarancyjną, która będzie adekwatna do potencjalnego ryzyka.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.