Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
NFZ

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 kwietnia 2020 11:40

Personel medyczny ma powszechny dostęp do testów na obecność SARS-CoV-2 - Obrazek nagłówka
NFZ opublikował nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarzadzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568).
Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony
został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń
opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

Niniejszym zarządzeniem zmodyfikowano wzory sprawozdań oraz
postanowienia dotyczące katalogu produktów rozliczeniowych w szczególności przez
doprecyzowanie warunków rozliczania świadczeń związanych z wykonaniem testów
na obecność wirusa SARS-CoV-2, w celu wykluczenia możliwości podwójnego
finansowania tych świadczeń. Rozliczenia kosztu wykonania testu metodą RT-PCR
dokonuje podmiot zamieszczony na wykazie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
posiadający własne laboratorium lub na zasadach podwykonawstwa. Przedmiotowe
regulacje uzasadnione są w szczególności z uwagi na publiczny charakter wykazu,
określonego przepisami art. 7 ww. ustawy, który zgodnie z przepisami tego aktu
normatywnego ogłaszany jest w dzienniku urzędowym właściwego wojewody oraz
Biuletynie Informacji Publicznej oddziału wojewódzkiego NFZ. Jednocześnie w celu
wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych doprecyzowano warunek, zgodnie
z którym nie dopuszcza się do rozliczenia kosztu wykonania testu sfinansowanego
z innych środków.

Zaakcentować należy, że dostęp do wykonywania badań diagnostycznych na
obecność wirusa SARS-CoV-2 zapewniony jest nie tylko w podmiotach leczniczych
posiadających własne laboratoria diagnostyczne, ale również w pozostałych
placówkach medycznych, przy zastrzeżeniu, że rozliczanie i finansowanie kosztów
testów będzie następowało przez podmioty wpisane na wykaz, do których trafi
pobrany materiał diagnostyczny.

Ponadto, niniejszym zarządzeniem dodano nowe produkty rozliczeniowe
dotyczące:
a) gotowości do objęcia opieką w izolatorium,
b) udzielania świadczeń dializoterapii

Źródło: NFZ

Tematy

COVID-19 / koronawirus / NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także