Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 maja 2019 08:52

Podpisanie memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Polski minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski, czeski minister zdrowia Adam Vojtěch, litewski minister zdrowia Aurelijus Veryga, węgierska sekretarz stanu Ildikó Horvát i słowacki sekretarz stanu Stanislav Špánik podpisali memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków.

Jego celem jest wypracowanie praktycznych mechanizmów, które przyczynią się do zwiększenia dostępności leków w przystępnych cenach.

Podpisana deklaracja współpracy stanowi kontynuację międzynarodowej inicjatywy zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych – projekt Fair and Affordable Prices of Medicines (FaAP). Jego założeniem jest ścisła współpraca oraz wymiana wiedzy ekspertów ds. polityki lekowej i refundacji z poszczególnych krajów w celu wykorzystania łącznego potencjału zakupowego i negocjacyjnego zaangażowanych państw.

- Naszym celem jest zapewnienie pełnego i możliwie szerokiego dostępu do leków pacjentom w naszych krajach - powiedział minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Memorandum z 2017 roku

Współpraca międzynarodowa w regionie Europy Środkowej w tym zakresie została zapoczątkowana przez Polskę w 2016 r. W następnym roku w Warszawie została podpisana pierwsza w regionie deklaracja – memorandum o współpracy w dziedzinie uczciwych i przystępnych cen leków (MoU). Porozumienia podpisane w marcu 2017 r. do tej pory wyznaczało ramy współpracy w obszarze zapewnienia uczciwych i przystępnych cen produktów medycznych. Wraz z końcem obowiązywania tego dokumentu pojawiła się potrzeba kontynuacji prac w oparciu o nowe memorandum, które podpisali dzisiaj ministrowie zdrowia państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Litwy.

Nadrzędnym celem całej inicjatywy jest zapewnienie uczciwej i przystępnej ceny leków, która będzie akceptowalna zarówno dla systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach naszego regionu, jak i dla samych pacjentów, a ponadto zapewni przemysłowi farmaceutycznemu wystarczającą zachętę do inwestowania w innowacje i produkcję leków. Ważnym i zyskującym na znaczeniu aspektem współpracy w ramach MoU jest dobrowolna wymiana informacji na temat dobrych praktyk w obszarze polityki cenowej, oceny technologii medycznych, jak i danych z procesów realizowanych w poszczególnych państwach.

- Pragnę serdecznie podziękować wszystkim zagranicznym partnerom oraz moim współpracownikom z Polski za ich determinację, zaangażowanie i wytrwałość. Jestem głęboko przekonany, że jest to wysiłek, który w przyszłości przyniesie pacjentom z naszych państw wymierne efekty - podsumował minister zdrowia prof. Łukasz Szumowski.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także