Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

PPOZ: Umów nie podpisujemy. Konieczne wspólne rozwiązania

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 listopada 2022 08:51

PPOZ: Umów nie podpisujemy. Konieczne wspólne rozwiązania - Obrazek nagłówka
Trwają dyskusje o warunkach zawarcia umów między podmiotami podstawowej opieki zdrowotnej a NFZ na świadczenia zdrowotne na 2023 rok. – W związku z negocjacjami, planowanymi spotkaniami i koniecznością wypracowania wspólnych rozwiązań, umów na razie nie podpisujemy! – mówi Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

We wtorek 22 listopada w Centrali NFZ odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył Filip Nowak – prezes NFZ oraz przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia. Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia reprezentowali: Bożena Janicka – prezes PPOZ, Jarosław Król – członek Zarządu PPOZ oraz Dawid Dombek – przedstawiciel PPOZ.

Porozumienie Pracodawców Ochrony Zdrowia podtrzymało stanowisko dotyczące konieczności waloryzacji stawki kapitacyjnej o wskaźnik inflacji – w tej chwili jest to przedmiotem analizy przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia.

Zmianie nie uległo również stanowisko dotyczące opieki koordynowanej, która w ocenie PPOZ – w obecnym kształcie organizacyjnym i finansowym jest nierealna i nie do przyjęcia! PPOZ przyznało jednocześnie, że zmiana systemu jest oczywiście konieczna, ale wymaga: kadr, urealnienia obecnych zapisów i realnych zasad finansowania.

Centrala NFZ przedstawiała natomiast propozycję zmian w zakresie finansowania opieki nad pacjentem przewlekle chorym w związku z planowaną modyfikacją wskaźnika 3,2. Temat ten, po analizie przez PPOZ, zostanie omówiony na kolejnym spotkaniu celem wypracowania spójnego stanowiska.

Istotną kwestią, o której wcześniej sygnalizowali świadczeniodawcy PPOZ, jest konieczność wsparcia informatycznego, jak również dodatkowego finansowania gwarantującego cyberbezpieczeństwo. NFZ poinformował, że jest to zadaniem Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum e-Zdrowia.

Tematem dalszych ustaleń między stronami ma być konieczność wsparcia w celu utrzymania funkcjonowania małych podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej w odległych miejscowościach z niskim zaludnieniem (Centrala NFZ oczekuje na propozycje w tym zakresie).

Strony prezentując swoje argumenty i przedstawiając propozycje wyraziły wolę dalszej współpracy i pilność kolejnego spotkania, w celu wypracowania rozwiązań w omawianych powyżej tematach. Będą one kluczowe przy podjęciu decyzji o przedłużeniu umów na 2023 rok.

W tej chwili pod uwagę brane są trzy terminy: 30 miesięcy, 18 miesięcy oraz 6 miesięcy. Przy braku wzrostu wskaźnika waloryzacji stawki kapitacyjnej i konieczności dookreślenia stanu finansowego NFZ w 2023 roku PPOZ zaproponowało przedłużenie obecnych umów do 30.06.2023 r. i konieczność podjęcia prac finansowo-organizacyjnych od kwietnia 2023 r., biorąc wówczas pod uwagę rozliczenie planu finansowego NFZ za 2022 r., inflacje, spływ składek za styczeń, luty, marzec 2023 r. i co podkreśla Centrala NFZ wydolność finansową NFZ.

Źródło: PPOZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także