Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Praca zdalna, zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Ustawa z podpisem prezydenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 grudnia 2020 10:21

Praca zdalna, zniesienie zakazu handlu w niedzielę. Ustawa z podpisem prezydenta - Obrazek nagłówka
Fot: Andrzej Hrechorowicz; prezydent.pl
Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
Ustawa zawiera zmiany do pięciu ustaw tj. ustawy z dnia :
1) 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842),
2) 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 374),
3) 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232 oraz z 2020 r. poz. 568),
4) 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. z 2019 r. poz. 466)
5) 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262, 1478 i 1747).
W pierwszej ze zmienianych ustaw umożliwiono pracownikom i innym zatrudnionym osobom, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, którzy poddani zostali obowiązkowej izolacji w warunkach domowych, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczenie w trybie pracy zdalnej pracy określonej w umowie i otrzymywanie z tego tytułu wynagrodzenia. Jak zaznaczono w uzasadnieniu do projektu ustawy, przyjęte rozwiązanie będzie dotyczyło przypadków, w których osoby objęte izolacją domową przechodząc chorobę bezobjawowo lub stosunkowo łagodnie będą mogły świadczyć pracę w trybie pracy zdalnej i w związku z tym pobierać wynagrodzenie.
Celem pozostałych zmian do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych jest umożliwienie przeprowadzania zawieszonych dotychczas badań lekarskich i psychologicznych, szkoleń i sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych. Ustawa zawiera jednocześnie zabezpieczenie na wypadek sytuacji nie przeprowadzenia odpowiednich badań. W takim przypadku, ważność badań lekarskich i psychologicznych, która upłynęłaby w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ulega przedłużeniu do dnia upływu 180 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później. W ustawie wydłużono także do 180 dni (było 90 dni) od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ważność szkoleń i okresowych sprawdzianów wiedzy maszynistów oraz egzaminów okresowych dla stanowisk związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej wprowadzony został przepis rozszerzający obowiązek stawienia się osób na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia cztery lata życia, o sytuacje w której kwalifikacja wojskowa nie została przeprowadzona w roku kalendarzowym, w którym kończyły one dziewiętnaście lat życia, z przyczyn innych niż wskazane w ustawie. Ponadto zmiany wprowadzone ustawą umożliwią przeprowadzanie kwalifikacji wojskowej w kilku okresach danego roku kalendarzowego.
W zmianach dotyczących ustawy 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przywracane są rozwiązania dotyczące Rady Dialogu Społecznego obowiązujące przed ostatnią zmianą ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, wprowadzoną ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
W zmianie do ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, ustawa wprowadza epizodyczne rozwiązanie polegające na zniesieniu zakazu handlu, o którym mowa w art. 5 tej ustawy, w niedzielę w dniu 6 grudnia 2020 r. w placówkach handlowych.
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Źródło: Prezydent.pl

Podobne artykuły

prezydent Andrzej Duda
14 czerwca 2024
prezydent Andrzej Duda
29 kwietnia 2024
Kuchar-WnZ-naziwsko
Wyszło na Zdrowie

Antyszczepionkowcy w pułapce algorytmu

18 kwietnia 2024
prezydent Andrzej Duda
2 kwietnia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także