Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Prezes NFZ ogłosił konkurs na dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 9 czerwca 2014 12:35

Prezes NFZ ogłosił konkurs na dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ - Obrazek nagłówka
Do 23 czerwca można składać dokumenty na stanowisko dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ. Jakie wymagania trzeba spełnić?

nfz

Do 23 czerwca można składać dokumenty na stanowisko dyrektora mazowieckiego oddziału NFZ. Jakie wymagania trzeba spełnić?

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na stanowisko dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, zwanego dalej "Dyrektorem Oddziału".

Kandydat przystępujący do naboru na stanowisko dyrektora Oddziału winien spełniać następujące warunki, tj. być osobą, która:

1) ma wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, preferowane w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;

2) ma wiedzę i doświadczenie, preferowane z zakresu ochrony zdrowia, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, potwierdzone stosownymi dokumentami;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) powinna legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym - preferowane w sektorze ochrony zdrowia.

Do zakresu obowiązków dyrektora Oddziału będzie należeć m.in.: efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu; przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;  przygotowanie i przedstawienie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu na rok następny; przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych; przeprowadzanie kontroli świadczeniodawców i aptek itd.

Kandydaci spełniający wymagania formalne, którzy - po analizie dokumentów - zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru, będą powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej.

Źródło: nfz.gov.pl

Czytaj także: Lekarze bez sumienia?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także