Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt rozporządzenia dot. standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem koronawirusa

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 5 października 2020 08:29

Projekt rozporządzenia dot. standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem koronawirusa - Obrazek nagłówka
Fot. Agnieszka Sadowska/ Agencja Gazeta.
Do konsultacji skierowano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2.
Proponuje się, aby zarówno kierowanie na badanie w kierunku zakażenia, jak i decyzja odnośnie dalszego postępowania z pacjentem realizowane były przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w ramach opieki sprawowanej nad pacjentem lub przez lekarzy udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w podmiocie wykonującym działalność leczniczą w zakresie świadczenia szpitalne, posiadającym umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zwanym dalej „świadczeniodawcą szpitalnym”, któremu wojewoda lub minister właściwy do spraw zdrowia, działając odpowiednio na podstawie art. 10 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 11 ust. 1 albo art. 11 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.), wydał polecenie dotyczące zapewnienia łóżka lub łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (szpital I poziomu).
Na czynności te składa się:
1. Ocena stanu zdrowia pacjenta
2. Skierowanie na badanie w kierunku zakażenia covid-19
3. Decyzja dotycząca odbycia izolacji bądź skierowania do leczenia szpitalnego.
Rozporządzenie reguluje ścieżki postępowania w zależności od wyniku oceny stanu pacjenta i jego stopnia samodzielności.
Projekt: TU
Źródło:

Tematy

koronawirus / COVID-19 / poz

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także