Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej przyjęty przez Komisję Zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 13 września 2022 15:03

Projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej przyjęty przez Komisję Zdrowia - Obrazek nagłówka
Sejmowa Komisja Zdrowia przegłosowała rządowy projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej. Za ustawą zagłosowało 14 posłów zasiadających w komisji. Przeciw było sześcioro. Jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zgodnie z projektem zawód diagnosty laboratoryjnego będzie mogła wykonywać tylko osoba, która ukończyła studia na kierunku analityka medyczna. Dyskusję członków komisji wywołała kwestia wprowadzenia okresu przejściowego, w którym zawód ten mogłyby wykonywać również osoby po kierunkach takich jak biologia czy chemia, które ukończą studia podyplomowe.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu ustawy, diagności laboratoryjni nie mają obecnie możliwości wykonywania zawodu w ramach praktyki zawodowej. Nowe przepisy mają to umożliwić. Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Osobami uprawnionymi do samodzielnego wykonywania prac z zakresu medycyny laboratoryjnej w laboratorium będą, oprócz diagnostów laboratoryjnych, również m.in. i lekarze posiadający prawo wykonywania zawodu oraz specjalizację I lub II stopnia w dziedzinie analityki lub w dziedzinie mikrobiologii albo diagnostyki laboratoryjnej.

Ożywioną dyskusję wywołały zapisy, odnoszące się do wprowadzenia mającego obowiązywać do 2028 roku okresu przejściowego, w którym osoby po kierunkach takich jak biologia czy chemia będą mogli wykonywać zawód diagnosty po uzupełnieniu wykształcenia o studia podyplomowe.

– Jedną z istot ustawy o medycynie laboratoryjnej jest to, by analityka medyczna była faktycznie zawężona do zawodów osób, które kończą taki kierunek. Co więcej, w tej chwili żadna uczelnia nie prowadzi takich studiów podyplomowych – zauważyła poseł Elżbieta Gelert z Koalicji Obywatelskiej.

– To może budzić pewne wątpliwości z perspektywy osób wykonujących ten zawód. Według nas ten okres przejściowy powinien być jednak zachowany, byśmy nie pozbawiali nikogo możliwości uzupełnienia wykształcenia – argumentował wiceminister zdrowia Piotr Bromber.

– Charakter pięcioletnich, ciężkich studiów, jakie kończą diagności analityczni odbiega znacznie od tej wiedzy, która jest przekazywana studentom biologii czy chemii. Nasz komisja ma dbać o to, by polskiego pacjenta obsługiwali kompetentni ludzie, by pacjenci byli bezpieczni – dodawał wiceprzewodniczący sejmowej komisji zdrowia Rajmund Miller z KO.

Ostatecznie, proponowana przez posłów KO poprawka, polegająca na wykreśleniu takich zapisów została odrzucona.

Zgodnie z planowaną ustawą diagnosta laboratoryjny będzie miał obowiązek doskonalenia zawodowego. W projekcie ustawy przewidziano, że specjalizacja jest dofinansowywana przez ministra zdrowia w ramach środków budżetu państwa.

Projekt ustawy doprecyzowuje także przepisy w zakresie sprawowania przez Krajową Radę nadzoru nad wykonywaniem zawodu diagnosty oraz doprecyzowuje zasady przeprowadzania wizytacji w laboratoriach. Zgodnie z proponowanymi przepisami mają powstać mechanizmy skutecznego pociągania do odpowiedzialności zawodowej osoby wykonującej zawód diagnosty laboratoryjnego w przypadku nienależytego lub nierzetelnego wykonywania czynności zawodowych.

Podobne artykuły

Sejmowa-Komisja-Zdrowia_-Zaopiniowanie-projektu-zm
17 sierpnia 2023
Snapshot 2023-05-25 19.22.53
25 maja 2023
iStock-1136654831-no-meta
Sejmowa Komisja Zdrowia

Stan psychiatrii i psychologii dziecięcej w Polsce

12 kwietnia 2023
iTV-Sejm---transmisje---Sejm-Rzeczypospolitej-Pols-1
7 lutego 2023
iStock-1287080337
17 stycznia 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także