Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
Sejmowa Komisja Zdrowia

Stan psychiatrii i psychologii dziecięcej w Polsce

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 kwietnia 2023 15:10

Porządek obrad:

  1. rozpatrzenie wniosku Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska – Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji i Nauki „Informacji na temat stanu psychiatrii oraz psychologii dziecięcej (z uwzględnieniem funkcjonowania pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych), a także działań podjętych przez rząd w celu zmniejszenia liczby zachowań suicydalnych wśród polskich dzieci i młodzieży”,
  2. rozpatrzenie wniosku Koalicyjnego Klubu Poselskiego Lewicy o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu przez Ministra Zdrowia „Informacji w sprawie stanu psychiatrii dziecięcej w Polsce, w tym dostępności lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży w latach 2019-2022”.
  3. rozpatrzenie informacji na temat opieki psychologiczno-psychiatrycznej nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w Polsce.

Zobacz także

W-pigulce-0411
4 listopada 2022
w-pigulce-0802
8 lutego 2023
w-pigulce-0902
9 lutego 2023
w-pigulce-2802
28 lutego 2023
w-pigulce-0203
2 marca 2023
w-pigulce-0303
3 marca 2023
w-pigullce-1303
13 marca 2023