Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Przeszczepienia płuc w Krakowie – jest umowa z NFZ

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 17 kwietnia 2023 14:05

Przeszczepienia płuc w Krakowie – jest umowa z NFZ - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II podpisał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na finansowanie zabiegów transplantacji płuc.

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku szpital otrzymał pozwolenie MZ na przechowywanie i przeszczepianie płuc pobranych od zmarłych dawców. Dotychczas w Polsce tylko w czterech miastach wykonywane były takie operacje - Gdańsku, Szczecinie, Warszawie i Zabrzu.

Koordynatorami zespołu odpowiedzialnego za kwalifikację potencjalnych pacjentów do przeszczepiania płuc (biorców) w Krakowskim Szpitalu Specjalistyczny im. Jana Pawła II jest transplantolog kliniczny i kardiochirurg dr hab. n. med. Jacek Piątek (zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii) wraz ze specjalistą transplantologii klinicznej, chorób płuc i chorób wewnętrznych dr n. med. Mirosławem Nęckim (kierownik Oddziału Chorób Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii).

- Od wielu lat kadra medyczna Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II zmaga się z wielochorobowością pacjentów z województwa małopolskiego. Do szerokiego koszyka możliwości leczenia schorzeń w zakresie serca i płuc w 2023 roku dołączył program przeszczepiania płuc. W Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II funkcjonuje Oddział Kliniczny Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii, który z powodzeniem przeszczepia serca. Kilka lat temu, biorąc pod uwagę rosnące potrzeby pacjentów z makroregionu, podjęto starania w zakresie uzyskania zgody na przeszczepiania płuc. W 2022 roku interdyscyplinarny zespół lekarzy rozpoczął szkolenie w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, czerpiąc z doświadczenia tamtejszych transplantologów. Obecnie Szpital uzyskał zgodę NFZ na finansowanie zabiegów i może rozpocząć wdrażanie programu przeszczepiania płuc. Jesteśmy na etapie tworzenia listy biorców- liczymy na owocną współpracę z innymi Szpitalami makroregionu w tym zakresie – mówi dr hab. n. med. Jacek Piątek, zastępca kierownika Oddziału Klinicznego Chirurgii Serca, Naczyń i Transplantologii.

- Pacjent musi spełnić ściśle określone kryteria do transplantacji płuc, a po zabiegu czeka go rehabilitacja, a także leczenie immunosupresyjne mające na celu zapobieganie odrzuceniu przeszczepionego narządu. Dla wielu osób jest to jedyny ratunek i szansa na wydłużenie życia – mówi dr n. med. Mirosław Nęcki, kierownik Oddziału Śródmiąższowych Płuc i Transplantologii.

Przeszczepienie płuc to zabieg chirurgiczny wykonywany u chorych z ciężkim i nieodwracalnym uszkodzeniem tego narządu, u których wykorzystano już inne możliwości leczenia (farmakologicznego, rehabilitacyjnego, tlenoterapii).

Najczęściej transplantacji płuc poddawane są osoby chorujące na: przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, idiopatyczne zwłóknienie płuc, mukowiscydozę, idiopatyczne nadciśnienie płucne i inne.

Transplantacja polega na zastąpieniu chorego płuca pacjenta zdrowym narządem pobranym od zmarłego dawcy.

- Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II posiada 35-letnie doświadczenie w wykonywaniu transplantacji serca i prowadzeniu odległym takich pacjentów. Sposób leczenia poprzez przeszczepienie płuc, jakiego podejmują się specjaliści Szpitala, jest unikalną szansą na poprawę wyników leczenia i wydłużenie życia skrajnie i ciężko chorych pacjentów z chorobami płuc. Przeprowadzanie takich operacji było dotychczas w Krakowie i Małopolsce niedostępne” – mówi prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gajos, pełnomocnik dyrektora szpitala ds. edukacji i kontaktu z mediami.

W 2022 roku w Polsce wykonano 93 transplantacje płuc od zmarłych dawców. Na Krajowej Liście Oczekujących na przeszczepienie tego narządu jest obecnie niemal 140 osób.

Niestety liczba wykonywanych przeszczepień, ale także donacji narządów w Polsce znacząco odbiega od rezultatów osiąganych w czołowych państwach Unii Europejskiej.

Dziedzina transplantologii nie ma szans na dalszy rozwój bez akceptacji społeczeństwa. Według polskiego prawa każda zmarła osoba może być uznana za potencjalnego dawcę tkanek i narządów, jeśli za życia nie wyraziła sprzeciwu. W praktyce to rodzina zmarłego podejmuje ostateczną decyzję. Oświadczenie woli pomaga bliskim w jej uszanowaniu, a jeden zmarły może uratować życie nawet ośmiu osobom.

Przeszczepienie narządów to niejednokrotnie ostatnia i jedyna szansa na polepszenie stanu zdrowia i uratowanie życia choremu.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.