Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Psycholog bez skierowania? Zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 23 stycznia 2024 13:19

Psycholog bez skierowania? Zmiany w pilotażu centrów zdrowia psychicznego - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Przygotowanie projektu zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2086, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, zostało dokonane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia dotyczące realizacji świadczeń zdrowotnych w ramach punktów zgłoszeniowo-koordynacyjnych funkcjonujących w centrach zdrowia psychicznego. W ramach testowania nowych rozwiązań, kluczowe jest przetestowanie odpowiedniego dostępu do świadczeń psychologicznych udzielanych w ramach punktu zgłoszeniowo-koordynacyjnego.

W ramach obowiązujących przepisów skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez psychologa możliwie jest po uprzednim okazaniu skierowania. Mając na uwadze konieczność udzielenia szybkiego wsparcia pacjentom zgłaszanym się do punktu zgłoszeniowokoordynacyjnego (w przypadkach pilnych do 72 godzin), przetestowanie umożliwienia skorzystania ze świadczeń psychologicznych bez konieczności posiadania skierowania jest istotne w kontekście przygotowania zmian systemowych po zakończeniu programu pilotażowego.

Drugim istotnym elementem zmiany jest rozszerzenie programu pilotażowego w zakresie zwiększenia obszarów objętych opieką przez funkcjonujące już centra zdrowia psychicznego.

W projekcie rozporządzenia wprowadzono zmianę w § 12 rozporządzenia w zakresie możliwości uzyskiwania świadczeń psychologicznych w punktach zgłoszeniowo-koordynacyjnych bez konieczności posiadania skierowania. Celem wyłączenia konieczności posiadania skierowania w zakresie programu pilotażowego jest sprawdzenie wpływu tego fakty na zmianę w zakresie dostępności do świadczeń psychologicznych. Ponadto zaktualizowano załącznik, w którym rozszerzono obszary objęte opieką w funkcjonujących już centrach zdrowia psychicznego. Dzięki temu zwiększy się liczba osób objętych programem pilotażowym.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także