Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Psychoterapia zyskała konsultanta krajowego. Kto nim został?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 13 grudnia 2023 12:52

Psychoterapia zyskała konsultanta krajowego. Kto nim został? - Obrazek nagłówka
W wykazie konsultantów krajowych pojawiła się nowa dziedzina.

Pierwszą konsultant krajową w dziedzinie psychoterapii została Renata Mizerska - prezeska Polskiej Rady Psychoterapii Gestalt, członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli MBSR i MBCT oraz Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii. Wspiera inicjatywę European Associations of Mindfulness Based Approaches oraz Ogólnopolską Akcję Psychoedukacyjną „RE:AKCJA W DEPRESJI”. Tworzy Ośrodek Psychoterapii i Rozwoju KARUNA.

Konsultanci krajowi

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

  • towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
  • odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także