Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rada ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 31 października 2023 08:36

Rada ministrów przyjęła Rozporządzenie w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego - Obrazek nagłówka
zdrowie psychiczne

Celem rozporządzenia jest ustanowienie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2023–2030. Program jest kontynuacją Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022.

Ze względu na wzrost znaczenia zdrowia psychicznego, w kontekście zwiększenia poziomu społecznych zagrożeń, takich jak skutki pandemii COVID-19, zmiany w trybie życia, rozluźnienie więzi społecznych czy doświadczanie wydarzeń powodujących traumę – niezbędna jest kontynuacja strategii na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia psychicznego w Polsce.

Najważniejsze rozwiązania

  • Rozporządzenie określa katalog działań, które mają być podejmowane przez administrację publiczną w celu zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi kompleksowej i dostępnej opieki zdrowotnej. Dotyczy to także innych form opieki i pomocy, które są niezbędne do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.
  • Chodzi także o kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, w szczególności zrozumienia, akceptacji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

Źródło: KPRM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także