Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 lipca 2021 08:01

Rada Przedsiębiorczości apeluje o niezwłoczne przyjęcie przepisów umożliwiających ochronę przed lockdownem - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W wielu krajach już obecnie obserwuje się kolejne fale zakażeń koronawirusem i rosnącą liczbę zgonów. Także w Polsce należy spodziewać się czwartej fali pandemii. Sytuację zapewne pogorszy pojawianie się nowych odmian wirusa SARS-CoV-2. Coraz częściej docierają sygnały, że kolejne ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich mogą być nie do uniknięcia.

Dlatego Rada Przedsiębiorczości ponawia apel o podjęcie zdecydowanych i natychmiastowych działań, które ograniczą skutki kolejnych obostrzeń epidemicznych (lockdownów).

Poprzednie ograniczenia przemieszczania się i kontaktów międzyludzkich podyktowane koniecznością ograniczenia pandemii COVID-19 były konieczne. Pociągnęły jednak za sobą ogromne koszty, tak przez sektor finansów publicznych, jak i zatrudnionych oraz przedsiębiorców. Wraz z wprowadzeniem szczepień populacyjnych, ryzyko tragicznych skutków koronawirusa może być jednak istotnie zmniejszone.

Wprowadzenie obowiązku szczepień byłoby rozwiązaniem optymalnym. Rada Przedsiębiorczości jest jednak świadoma, że przekonanie społeczeństwa do tego rozwiązania może być czasochłonne. Tymczasem, nie mamy już czasu. Czwarta fala pandemii jest „za progiem” i nastąpi zapewne w połowie sierpnia.

Dlatego zdaniem RP natychmiast należy wprowadzić wszelkie rozwiązanie, które pozwolą na utrzymanie ciągłości działania możliwie największej liczby przedsiębiorstw i innych instytucji w trakcie czwartej fali pandemii. Ani przedsiębiorcy, ani pracownicy i ich klienci nie powinni być znowu zaskakiwani wprowadzaniem obostrzeń z wyprzedzeniem liczonym w godzinach.

Chociaż tempo szczepień wydatnie spada, to istotna część naszego społeczeństwa jest już dzisiaj zaszczepiona. Nie może być tak, że koszty zdrowotne i finansowe odmowy poddania się szczepieniu przez część osób ponosi całe społeczeństwo. Zmuszanie zaszczepionych do de facto poddania się dyktatowi niezaszczepionych jest nieracjonalne i niemoralne.

Wszystkim, którzy poddali się szczepieniu, należy zapewnić realne prawo dbania o zdrowie własne i zdrowie najbliższych, a pracodawcom – także o zdrowie pracowników i klientów. Chociaż w debacie publicznej podnoszono już to wielokrotnie, trzeba powtórzyć, że każdy lockdown to zagrożenie dla utrzymania miejsc pracy i przedsiębiorstw, będących często dorobkiem całego życia. Upadek polskich firm zmniejsza potencjał naszej gospodarki narodowej oraz wystawia je na wrogie przejęcia.

Nie stać nas na następny powszechny lockdown. Ponieważ dostęp do szczepień jest już nieograniczony, kolejny lockdown nie musi i nie może być powszechny. Kształtując kolejne obostrzenia, Państwo musi w większym stopniu niż dotąd uwzględnić fakt zaszczepienia milionów Polaków.

Warto wyciągać lekcje z doświadczeń innych. W kolejnych państwach stopniowo wprowadza się obowiązki szczepienia w krytycznych sektorach usług publicznych (we Francji wprowadzono obowiązek szczepienia personelu medycznego). W wielu państwach uzależnia się możliwość korzystania z wielu usług i kontaktów międzyludzkich od zaszczepienia lub wykazania braku zakażenia. Rządy Francji, Włoch, Danii, Portugalii i Austrii już wprowadziły lub zapowiadają wprowadzenie warunku poddania się szczepieniu przy korzystaniu z restauracji, hoteli, ośrodków sportowych, placówek kultury i podobnych miejsc kontaktów międzyludzkich. Takie rozwiązania obecnie są tym łatwiejsze, że dysponujemy już elektronicznym zaświadczeniem o zaszczepieniu.

Wprowadzenie wpierw możliwości, a następnie obowiązku, uzależniania korzystania z usług i przebywania w określonych miejscach od wykazania zaszczepienia przynosi jeszcze jedną ogromną korzyść. Doświadczenia innych krajów nie pozostawiają wątpliwości, że dzięki takim rozwiązaniom znacznie zwiększa się zainteresowanie szczepieniami.

Rada Przedsiębiorczość zapewnia, że większość przedsiębiorców jest gotowa ograniczyć swoją ofertę wyłącznie do osób zaszczepionych, a tym samym finansowo partycypować w walce z pandemią koronawirusa i wesprzeć cele narodowego programu szczepień.

Przerwanie ciągłości działania przedsiębiorstw w trakcie czwartej fali pandemii wyrządzi ogromne szkody. Wobec dostępności szczepień, a także prawnych i praktycznych możliwości uwzględnienia szczepień w kształcie przyszłych obostrzeń epidemicznych, objęcie wszystkich przedsiębiorców takimi samymi ograniczeniami, niezależnie od tego, czy są gotowi ograniczyć swoja ofertę wyłącznie do osób zaszczepionych, będzie silną podstawą żądania od Skarbu Państwa naprawienia szkód.

Rada Przedsiębiorczości ponownie zatem apeluje o natychmiastowe wprowadzenie możliwości uchronienia się przed lockdownem przez dopuszczenie uzależniania świadczenia usług i innej działalności od wykazania zaszczepienia przez klientów, wraz z wszelkimi innymi zabezpieczeniami prawnymi takiego rozwiązania.

Źródło: mat. prasowe

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.