Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rada Doskonałości Naukowej wybrała sekretarza

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 9 stycznia 2024 13:16

Rada Doskonałości Naukowej wybrała sekretarza - Obrazek nagłówka
fot. archiwum prywatne
Kto nim został?

Sekretarzem Prezydium Rady Doskonałości Naukowej został prof. Mansur Rahnama, kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii stomatologicznej. Profesor Mansur Rahnama w czerwcu ubiegłego roku uhonorowany został tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Prof. Mansur Rahnama jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej II kadencji (na lata 2024 - 2027). W wywiadzie dla Medexpressu podkreślał, że rada pełni kluczową rolę w utrzymaniu i podnoszeniu standardów jakości badań naukowych w dziedzinie medycyny.

– Członkowie są aktywnie zaangażowani w proces recenzowania i oceniania wniosków o nadanie stopni naukowych i tytułów profesorskich, co ma bezpośredni wpływ na kształtowanie kadry naukowej w dziedzinie medycyny. Rada Doskonałości Naukowej przyczynia się również do promowania i nagradzania doskonałości w badaniach naukowych, co stymuluje innowacje i postęp w dziedzinie medycyny. Wreszcie, przez swoją działalność, RDN ma wpływ na kształtowanie polityki naukowej w Polsce, co obejmuje także sektor medycyny. Wszystko to ma na celu długoterminowe poprawianie jakości opieki zdrowotnej i zdrowia społeczeństwa – mówił w rozmowie z naszym portalem.

Rada Doskonałości Naukowej jest centralnym organem administracji rządowej, powołanym do życia ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. RDN powstała w miejsce Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Skład RDN w kadencji 2024-2027:

Nauki medyczne

prof. dr hab. Mansur Rahnama-Hezavah

prof. dr hab. Krzysztof Strojek

prof. dr hab. Tomasz Guzik

Nauka farmaceutyczne

prof. dr hab. Wiesław Sawicki

prof. dr hab. Wojciech Miltyk

prof. dr hab. Jadwiga Turło

Biologia medyczna

prof. dr hab. Ryszard Maciejewski

dr hab. Anna Rymuszka

dr hab. Anna Sierosławska

Nauki medyczne i nauki o zdrowiu

prof. dr hab. Elżbieta Krajewska-Kułak

dr hab. Mariusz Wysokiński

prof. dr hab. Jędrzej Antosiewicz

Do głównych zadań Rady Doskonałości Naukowej należą:

  1. Wprowadzanie określonych danych do Zintegrowanego Systemu Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on.
  2. Współdziałanie w ramach postępowań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego z podmiotami habilitującymi.
  3. Wyznaczanie podmiotów doktoryzujących oraz habilitujących do przeprowadzenia postępowań o awans naukowy w ustawowo określonych przypadkach.
  4. Przeprowadzanie postępowań w sprawie nadania tytułu profesora.
  5. Występowanie, jako organ II instancji, w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  6. Sprawowanie nadzoru nad podmiotami doktoryzującymi oraz habilitującymi.
  7. Wznawianie postępowań w sprawie nadania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego.
  8. Wydawanie decyzji administracyjnych w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie nabycia uprawnień równoważnych uprawnieniom wynikającym z posiadania stopnia doktora habilitowanego.
  9. Zgłaszanie kandydatów na członków międzynarodowego zespołu ekspertów oceniających wnioski składane przez uczelnie akademickie w konkursie w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.
  10. Wydawanie opinii w ustawowo określonych sprawach.

Źródło: RDN

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.