Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Resort zdrowia: Zadania rozdzielone

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 stycznia 2024 08:32

Resort zdrowia: Zadania rozdzielone - Obrazek nagłówka
Jest zarządzenie w sprawie podziału obowiązków w kierownictwie Ministerstwa Zdrowia – z uwzględnieniem czterech wiceministrów. Za politykę lekową odpowiada Maciej Miłkowski. Urszula Demkow przejmuje odpowiedzialność za rozwój kadr medycznych, Marek Kos – za dialog, a Wojciech Konieczny – m.in. za współpracę międzynarodową i zarządzanie kryzysowe.

Z zarządzenia wynika, że zdecydowana większość obowiązków – a więc i odpowiedzialności – spoczywać będzie na ministrze zdrowia. Widać to choćby po podziale nadzoru nad departamentami. Izabela Leszczyna sprawuje też nadzór nad wszystkimi instytucjami podlegającymi Ministerstwu Zdrowia, również nad uczelniami medycznymi.

Zgodnie z zarządzeniem, sekretarz stanu Wojciech Konieczny m.in.:

- zastępuje ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania obowiązków;

- jest członkiem Komitetu do Spraw Europejskich;

- jest przewodniczącym Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministra;

- inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Bezpieczeństwa,

b) Departament Współpracy Międzynarodowej;

Podsekretarz stanu Urszula Demkow:

- inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Analiz i Strategii,

b) Departament Rozwoju Kadr Medycznych;

Podsekretarz stanu Marek Kos:

- jest członkiem:

a) Komitetu Społecznego Rady Ministrów,

b) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,

c) Stałego Komitetu Rady Ministrów;

- inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Departament Dialogu Społecznego,

b) Departament Zdrowia Publicznego;

Podsekretarz stanu Maciej Miłkowski:

- inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji;

Minister Zdrowia Izabela Leszczyna:

- jest członkiem:

a) Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji,

b) Rady Dialogu Społecznego,

c) Zespołu do spraw Programowania Prac Rządu;

- inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez:

a) Gabinet Polityczny Ministra,

b) Biuro Komunikacji,

c) Biuro Ministra,

d) Departament Budżetu i Finansów,

e) Departament Innowacji,

f) Departament Lecznictwa,

g) Departament Nadzoru i Kontroli,

h) Departament Oceny Inwestycji,

i) Departament Prawny,

j) Wydział Ochrony Informacji Niejawnych;

- sprawuje nadzór nad:

a) Głównym Inspektorem Farmaceutycznym,

b) Głównym Inspektorem Sanitarnym,

c) Prezesem Biura do spraw Substancji Chemicznych,

d) Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych;

- sprawuje wyłączny nadzór i podejmuje wszelkie rozstrzygnięcia dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia;

- nadzoruje działalność (m.in.):

a) Agencji Badań Medycznych w Warszawie,

b) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie,

c) Banku Tkanek Oka w Warszawie,

d) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi,

e) Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Warszawie,

f) Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych w Porębach koło Zduńskiej Woli,

g) Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi,

h) Centrum e-Zdrowia w Warszawie,

i) Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Warszawie,

j) Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,

k) Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie,

l) Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant” w Warszawie,

a także m.in. wszystkich instytutów badawczych, Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i uczelni medycznych.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.