Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rozporządzenie MZ ws. kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 lutego 2021 09:11

Rozporządzenie MZ ws. kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie kwalifikacji osób przeprowadzających szczepienia ochronne przeciwko COVID-19.

Projekt ma na celu określenie podstawy uzyskania kwalifikacji do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 na podstawie dedykowanego szkolenia przez osoby, które w ramach kształcenia zawodowego nie zostały przeszkolone do wykonywania szczepień.

Projekt rozporządzenia przewiduje możliwość przeszkolenia chętnych fizjoterapeutów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, w oparciu o prowadzone kursy do podania szczepienia przeciwko COVID-19 składające się z części teoretycznej i praktycznej. Kursy dla osób zainteresowanych będą dostępne nieodpłatnie. Za opracowanie programu kursu jest odpowiedzialne Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego (CMKP). Rolę uczelni certyfikujących będzie spełniło CMKP oraz każda uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim, jeżeli podmioty te posiadają centrum symulacji medycznej.

Nadanie uprawnień do szczepienia przeciwko COVID-19 osobom przeszkolonym umożliwi zatrudnienie w populacyjnych punkach szczepień i zwiększy zaplecze pracowników ochrony zdrowia dostępnych do udzielania świadczenia na okoliczność zabezpieczania procedury szczepienia przeciwko COVID-19. Rozpoczęcie szkoleń zaplanowane zostało na marzec 2021 r

Państwa członkowskie Unii Europejskiej odmiennie podchodzą do kwestii uprawnień do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 - w zależności od przyjętego modelu zwalczania pandemii i ograniczania jej skutków.

Nie były prowadzone pre-konsultacje dotyczące projektu rozporządzenia.

Projekt był procedowany w trybie odrębnym zgodnie z § 98 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.), z pominięciem etapu uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych oraz komisji prawniczej.

Program szkoleniowy zostanie sfinansowany ze środków publicznych dedykowanych i zabezpieczonych w Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Koszt całościowy wdrożenia regulacji nie został precyzyjnie określony, co wynika z określenia docelowej liczny osób podlegających przeszkoleniu. Obecnie, wstępnie, chęć przeszkolenia zgłosiło 53 000 osób. Farmaceuci – 3 830, Diagności laboratoryjni – 1 500, Fizjoterapeuci – 47 598

Wycena kursu uprawniającego do uzyskania certyfikatu ze szkolenia dla jednego uczestnika wynosi 1 000 zł.

Planowane jest przeszkolenie w 2021 r. 50 000 osób (3 125 osób na województwo). Całościowy koszt szkolenia - 50 mln w trakcie całego roku. W pierwszym półroczu planowane jest przeszkolenie 8 000 osób (500 osób na województwo). Koszt szkolenia został oszacowany na 8 mln zł.

Rozporządzenie ma wpływ na rynek pracy poprzez zwiększenie uprawnień wskazanych grup zawodowych względem osób, które odbędą szkolenie i podejmą pracę w punktach szczepień.

Przewiduje się, że projektowane rozporządzenie przyczyni się do ograniczenia ryzyka wystąpienia epidemii związanej z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Projektowane rozporządzenie ma być stosowane w sposób ciągły, stąd też nie planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. Ewentualna ocena i zmiany będą związane z sytuacją związaną ze stanem epidemii w Rzeczypospolitej Polskiej i na świecie.

Źródło: RCL

Tematy

RCL / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.