Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ruszyła faza II badania nad lekiem, który może łagodzić uszkodzenia płuc u chorych na COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 listopada 2020 08:03

Ruszyła faza II badania nad lekiem, który może łagodzić uszkodzenia płuc u chorych na COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Badanie dotyczy nowego, pierwszego w swojej klasie inhibitora TRPC6, przeznaczonego do leczenia chorych hospitalizowanych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i ciężkich powikłań ze strony układu oddechowego, gdzie możliwości leczenia są obecnie bardzo ograniczone. Badanie będzie prowadzone w około 40 ośrodkach badawczych w ośmiu krajach.

Firma Boehringer Ingelheim ogłosiła rozpoczęcie badania klinicznego drugiej fazy, oceniającego związek BI 764198 – inhibitor TRPC6, kanału kationowego kontrolowanego przez receptor. Ten silny, wybiórczy inhibitor TRPC6 może łagodzić uszkodzenia płuc i zmniejszać ryzyko lub nasilenie ostrych powikłań oddechowych u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19.

Celem leczenia BI 764198 jest ograniczenie potrzeby zastosowania respiratora, przyspieszenie powrotu do zdrowia, tj. finalnie ratowanie życia chorych.

– COVID-19 może prowadzić do poważnych powikłań płucnych, takich jak wirusowe zapalenie płuc, a w ciężkich przypadkach może powodować zespół ostrej niewydolności oddechowej (ARDS) i niewydolność płuc – mówi dr. Lorraine B. Ware z katedry imienia Ralpha i Lulu Owenów, profesor medycyny, patologii, mikrobiologii i immunologii na Uniwersytecie w Vanderbilt. – Pacjenci hospitalizowani z powodu ARDS w przebiegu COVID-19 często nie są w stanie samodzielnie oddychać i mogą wymagać zastosowania respiratora, który pomaga dostarczać tlen do organizmu. Chociaż mamy nadzieję, że w przyszłości szczepionki pomogą zmniejszyć liczbę przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19, to nadal istnieć będzie niezaspokojona potrzeba skutecznego leczenia powikłań oddechowych u zakażonych pacjentów oraz zapewnienia personelowi medycznemu skutecznej alternatywy wobec wentylacji mechanicznej, co zmniejszy obciążenie leczeniem w warunkach szpitalnych.

U około 15% osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 rozwija się ciężka postać choroby, a nawet 30% pacjentów z tą postacią może wymagać leczenia na oddziale intensywnej terapii (OIOM). U 67-85% pacjentów przebywających na OIOM-ie rozwija się ARDS – potencjalnie śmiertelne powikłanie ciężkiej postaci COVID-19. Opcje terapeutyczne takie jak BI 764198 są pilnie potrzebne, aby zmniejszyć ciężką niewydolność oddechową, ratować życie i redukować ogromne obciążenie systemów opieki zdrowotnej spowodowane przez wirusa.

Randomizowane, prowadzone metodą podwójnie zaślepionej próby, kontrolowane placebo badanie fazy 2 ocenia zastosowanie związku BI 764198 u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19. Chorzy będą przyjmowali po jednej kapsułce BI 764198 na dobę przez maksymalnie cztery tygodnie. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania będzie odsetek pacjentów, którzy nie będą wymagali wentylacji mechanicznej w 29. dniu leczenia. Innymi punktami końcowymi będą m.in. poprawa stanu klinicznego pacjenta, poprawa saturacji krwi tlenem i liczba przyjęć na OIOM.

U pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19 w wyniku uszkodzenia dróg oddechowych dochodzi do wzrostu stężenia reaktywnych form tlenu (ROS). Wykazano, że ROS aktywuje TRPC6, co może powodować kaskadę uszkodzeń komórek, prowadząc do zaburzenia funkcji bariery komórkowej, nadmiernej przepuszczalności, obrzęków i wreszcie zespołu ostrej niewydolności oddechowej (ARDS).

W badaniach na zwierzęcych modelach uszkodzenia płuc wykazano, że leczenie z użyciem BI 764198 zmniejsza uszkodzenia komórkowe i obrzęk płuc. BI 764198 może przynieść podobne korzyści pacjentom z ciężkim zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. W przeprowadzonym wcześniej badaniu fazy 1 z udziałem zdrowych dorosłych (NCT03854552) wykazano, że BI 764198 jest dobrze tolerowany.

inf pras

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.