Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ruszyły konsultacje raportu o danych medycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 9 listopada 2023 13:24

Ruszyły konsultacje raportu o danych medycznych - Obrazek nagłówka
NIL IN — Sieć Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej oddaje do konsultacji publicznych projekt raportu „Dane medyczne w pracy lekarza — stan obecny i pożądane zmiany”. Raport powstał w ramach grupy roboczej NIL IN, aby rozpocząć szerszą dyskusję na ten ważny temat przy aktywnym udziale środowiska lekarskiego. Autorzy raportu czekają na komentarze i propozycje zmian do końca listopada.

Praca lekarza wiąże się nierozłącznie z przetwarzaniem danych o stanie zdrowia pacjentów. Lekarze m.in. gromadzą i wykorzystują dane uzyskiwane podczas badania podmiotowego i przedmiotowego, korzystają z informacji zawartych w dokumentacji medycznej, a coraz częściej wykorzystują różnego typu innowacyjne wyroby medyczne i inne narzędzia, które powstają i działają dzięki przetwarzaniu danych medycznych.

Dlatego grupa robocza ds. danych medycznych NIL IN, czyli Sieci Lekarzy Innowatorów Naczelnej Izby Lekarskiej, przystąpiła kilka miesięcy temu do prac nad raportem „Dane medyczne w pracy lekarza”. Celem raportu jest otwarcie szerokiej dyskusji i zapowiedź działań dotyczących kwestii zarządzania danymi medycznymi, które mają przynieść korzyść dla lekarzy, pacjentów, płatnika publicznego i całego środowiska medycznego.

Jak podkreślają autorzy raportu, środowisko lekarskie chce aktywnie proponować rozwiązania związane z obszarem danych medycznych, które mogą bezpośrednio lub pośrednio wpływać na wykonywanie zawodu lekarza. To od regulatora zależy bowiem m.in. to, do jakich danych i dokumentów ma dostęp lekarz, jakimi narzędziami może się posługiwać w pracy nad nimi oraz jaką ponosi w związku z tym odpowiedzialność.

Raport stanowi analizę kluczowych regulacji prawnych oraz praktyki ich stosowania, przegląd proponowanych zmian zawiera też rekomendacje dotyczące możliwych dalszych działań w obszarze danych medycznych – podkreśla dr Paweł Kaźmierczyk, lider grupy ds. danych medycznych NIL IN – Lekarze powinni mieć bezpieczny, łatwy i szybki dostęp do danych pacjentów i móc sprawnie z nich korzystać przy użyciu nowoczesnych narzędzi i aplikacji. Równie ważne są kwestie wykorzystywania danych medycznych w celach naukowych i badawczych, a także zwiększanie świadomości lekarzy na temat możliwości, jakie niesie ze sobą obecna era medycyny opartej na danych.

Raport, choć obszerny, nie wyczerpuje tematyki związanej z obszarem danych medycznych. Stanowi podstawę do dalszej uporządkowanej dyskusji dotyczącej potrzebnych zmian prawnych i systemowych na rzecz zwiększania jakości i skuteczności pracy lekarzy dzięki wykorzystywaniu danych o stanie zdrowia oraz sposobów umożliwiających wykorzystywanie ich potencjału z korzyścią także dla pacjentów i całego systemu ochrony zdrowia. Autorzy raportu mają nadzieję, że dyskusja na ten temat będzie kontynuowana w ustrukturyzowany sposób w ramach postulowanego zespołu ds. danych medycznych, w którego składzie powinni znaleźć się m.in. przedstawiciele środowiska lekarskiego.

Więcej: TU

Źródło: NIL

Tematy

dane medyczne / NIL

Podobne artykuły

lekarze
20 maja 2024
Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Mądrej głowie dość dwie słowie

19 lutego 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.