Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Rzecznik praw pacjenta pisze do ministra pracy

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 23 kwietnia 2014 11:56

Rzecznik praw pacjenta pisze do ministra pracy - Obrazek nagłówka
Rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

zdjecie1,pnd0qa6xo2ubqMaPYZ4

Rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej w sprawie realizacji zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Rzecznik praw pacjenta wystąpił do ministra pracy i polityki społecznej z prośbą o przekazanie informacji na temat realizacji – właściwych ministrowi – zadań w zakresie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Jednocześnie, mając na uwadze konieczność dokonania przeglądu regulacji prawnych i wprowadzenia rozwiązań koniecznych dla rozwoju zróżnicowanych form wspieranego zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej, dostosowanych do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, rzecznik zwrócił się z prośbą o przedstawienie wykazu zmian wprowadzonych w tym zakresie przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego zakłada reorganizację psychiatrycznej opieki zdrowotnej na model „środowiskowej opieki psychiatrycznej”, a tym samym poprawę dostępności do psychiatrycznych świadczeń zdrowotnych, w szczególności tych pozaszpitalnych.

W celu poprawy dostępu pacjentów do psychiatrycznej opieki zdrowotnej oraz jej jakości rzecznik na bieżąco występuje o informacje do ministra zdrowia, który kieruje i koordynuje zadania określone w programie oraz ministrów właściwych w zakresie realizacji poszczególnych zadań.

Treść wystąpienia: TU

Źródło: bpp.gov.pl

Czytaj także: Jak duże jest bezrobocie w branży medycznej?

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także