Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Samorząd lekarski ocenia plan finansowy NFZ na 2019 r.

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 lipca 2018 08:10

Samorząd lekarski ocenia plan finansowy NFZ na 2019 r.  - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images

W ocenie NRL przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na rok 2019 zawiera zbyt niskie nakłady na ochronę zdrowia i tym samym nie spełnia podnoszonych w tym zakresie oczekiwań samorządu lekarskiego, a przede wszystkim pacjentów.

Prezydium NRL stanowczo sprzeciwia się także systematycznemu zmniejszaniu udziału wydatków na świadczenia stomatologiczne w planie ogólnych wydatków Funduszu. Plan finansowy Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2019 określa koszty leczenia stomatologicznego na poziomie 1 847 mln zł, co stanowi zaledwie 2,21 % udziału w całości budżetu Funduszu. Środki przeznaczone na leczenie stomatologiczne są niewystarczające do utrzymania odpowiedniego poziomu leczenia stomatologicznego, a pomimo to procentowy udział kosztów przeznaczonych na leczenie stomatologiczne systematycznie ulega zmniejszaniu.

Samorząd lekarski wskazuje, że przy planowaniu wydatków na ochronę zdrowia szczególny nacisk powinno się położyć ma prawidłowe finansowanie profilaktyki zdrowotnej. Zapewnienie pacjentom dostępu do wysokiej jakości świadczeń profilaktycznych będzie skutkowało zmniejszeniem w przyszłości wydatków ponoszonych na medycynę naprawczą. Dlatego niepokój NRL budzi każde zmniejszenie nakładów przeznaczonych na profilaktykę zdrowotną, w tym m.in. występujące w opiniowanym planie finansowym zmniejszenie wydatków na profilaktyczne programy zdrowotne.

Wątpliwości samorządu lekarskiego budzi również propozycja finansowania zadań zespołów ratownictwa medycznego. Przedstawiony projekt planu finansowego NFZ na 2019 rok w zakresie realizacji zadań zespołów ratownictwa medycznego nie zakłada wzrostu kosztów w tym zakresie. Jednocześnie w projekcie podano informację, że kwota przeznaczona w planie finansowym NFZ na realizację zadań zespołów ratownictwa medycznego „ulegnie zwiększeniu w szczególności o środki rezerwy celowej na dalszym etapie prac nad projektem ustawy budżetowej na 2019 rok”. Uzależnienie wzrostu nakładów na ratownictwo medyczne od przyszłych rozstrzygnięć budżetowych nie daje jednoznacznej pewności na pokrycie wynikających z niego kosztów funkcjonowania i tym samym uniemożliwia dokonanie prawidłowej oceny poziomu finansowania świadczeń z tego zakresu planowanego w roku 2019.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także