Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Samorząd lekarski popiera przyznanie dodatku pracownikom udzielającym świadczeń osobom z COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 kwietnia 2020 09:06

Samorząd lekarski popiera przyznanie dodatku pracownikom udzielającym świadczeń osobom z COVID-19  - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu w dniu 17 kwietnia 2020 r. przyjęło m.in. : STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

STANOWISKO Nr 39/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przesłanym przy piśmie Pana Dariusza Salamończyka, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 27 marca 2020 r., znak: SPS-WP173-61/20, popiera kierunek zmian przyjętych w projekcie.

Na aprobatę zasługuje w szczególności przewidziane w projekcie ustawy poszerzenie dostępu do testów na obecność wirusa SARS CoV-2 poprzez zwiększenie liczby placówek, które mogą wykonywać tego rodzaju testy. Oprócz zwiększenia liczby wykonywanych testów na obecność wirusa równie ważne jest, aby testy mogli mieć wykonywane pracownicy ochrony zdrowia, nawet jeżeli nie mają objawów ani nie są na kwarantannie.

Zasadne jest także utworzenie funduszu celowego na przeciwdziałanie skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, z którego zasobów finansowych będzie wspierany system opieki zdrowotnej, w tym zakup testów na obecność wirusa i zakup środków ochrony indywidulanej.

Samorząd lekarski popiera także przyznanie dodatku do wynagrodzenia pracownikom medycznym którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem. Postulat ten został zgłoszony Ministrowi Zdrowia już w apelu nr 16/20/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 8 kwietnia 2020 r., w którym samorząd domaga się wprowadzenia dodatkowej gratyfikacji dla pracowników wykonujących zawody medyczne, którzy uczestniczą w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na COVID-19 lub z podejrzeniem zakażenia wirusem. Lekarze oraz pozostali pracownicy medyczni są w znacznie większym stopniu narażeni na ryzyko zakażenia i zachorowania. Dodatkowo pracę przez nich wykonywaną cechuje brak odpowiedniego wyposażenia w środki ochrony osobistej oraz niewystarczający dostęp do testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Trzeba pamiętać przy tym, że wykonując swój zawód w czasie epidemii, lekarze narażają nie tylko siebie, ale także życie i zdrowie swojej rodziny. Okoliczności te uzasadniają przyznanie dodatku do wynagrodzenia dla personelu medycznego za wykonywanie pracy w takich warunkach. Na wypłatę tego dodatku przez placówki medyczne powinny być zagwarantowane tym placówkom dodatkowe środki finansowe.

Źródło: NIL

Tematy

nil / koronawirus / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także