Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Sekcja Rytmu Serca PTK: oficjalnie rozpoczęto prace nowego Zarządu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 września 2017 10:22

 Sekcja Rytmu Serca PTK: oficjalnie rozpoczęto prace nowego Zarządu - Obrazek nagłówka

21 września 2017 r. w Katowicach podczas sesji oraz zebrania Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, odbywających się w ramach XXI Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, oficjalnie podsumowano mijającą kadencję ustępującego Zarządu SRS PTK, ukonstytuowano skład nowych władz organizacji i przedstawiono plany nowego Zarządu na kolejne dwa lata działalności.

 

Owocne dwa lata

Do największych sukcesów mijającej kadencji Zarządu Sekcji Rytmu Serca PTK należy istotne rozwinięcie ważnych inicjatyw edukacyjnych, takich jak Szkoła Elektrofizjologii Klinicznej, skierowana do kardiologów, którzy w codziennej praktyce zajmują się elektrofizjologią i chcą doskonalić swoje umiejętności w tym obszarze. – Dzięki szkoleniom teoretycznym i kursom praktycznym odbywającym się w ramach Szkoły Elektrofizjologii Klinicznej polscy kardiolodzy elektrofizjolodzy mogą przeprowadzać zabiegi z zakresu elektroterapii na najwyższym światowym poziomie – mówi prof. Oskar Kowalski, Kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Stymulacji Serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, ustępujący przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

W trakcie obecnej kadencji Zarządu SRS PTK eksperci środowiska zaburzeń rytmu serca utrzymywali systematyczne robocze kontakty z przedstawicielami Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, mające na celu współpracę i bieżące konsultacje dotyczące optymalnego zdefiniowania procedur z zakresu elektrofizjologii, ujętych w katalogu świadczeń oraz ich wyceny.

Eksperci SRS PTK w trakcie ostatniej kadencji Zarządu służyli konsultantowi krajowemu w dziedzinie kardiologii doradztwem merytorycznym i opracowywaniem oficjalnych stanowisk środowiska zaburzeń rytmu serca PTK w zakresie wprowadzania do praktyki klinicznej innowacyjnych technologii stosowanych
w elektroterapii, takich jak m.in.: stymulator bezelektrodowy i defibrylator podskórny.

SRS PTK przez ostatnie dwa lata aktywnie wspierała rozwijające się dynamicznie edukacyjne
i świadomościowe inicjatywy środowiska pacjentów obejmujące: upowszechnienie problematyki zaburzeń rytmu serca, informowanie o możliwościach w zakresie diagnostyki, leczenia i opieki nad pacjentami z różnego rodzaju arytmiami oraz tworzenie grup wsparcia. W trakcie ostatniej kadencji Zarządu SRS PTK we współpracy i pod patronatem merytorycznym Sekcji Rytmu Serca PTK zrealizowano m.in. kampanię edukacyjną pt. „Serce z Prądem” w ramach której powstał profil facebookowy, na którym zamieszczono informacje dotyczące różnych urządzeń wszczepialnych, ich zastosowań w poszczególnych rodzajach arytmii, a także zalecenia i porady kardiologów dedykowane pacjentom z urządzeniami wszczepialnymi.

SRS PTK we współpracy ze Stowarzyszeniem ICDefibrylatorzy oraz Legionowskim WOPR już po raz drugi zorganizowała spotkanie edukacyjno-integracyjne dla pacjentów z kardiologicznymi urządzeniami wszczepialnymi oraz ich bliskich. – Wsparcie inicjatyw edukacyjnych naszych pacjentów pochodzących z całej Polski poczytujemy sobie za szczególnie miły i zaszczytny element działalności Sekcji Rytmu Serca PTK – mówi prof. Maciej Sterliński z Instytutu Kardiologii w Warszawie, nowy przewodniczący Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. 

Wspierano również inicjatywy takie jak Akademia Pacjenta zainicjowana przez ekspertów SRS PTK
z Rzeszowa czy Dzień Pacjenta - Serce w Ruchu, organizowany cyklicznie przez Instytut Kardiologii
im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Aninie.

Nowe wyzwania

Nowy Zarząd SRS PTK, oprócz kontynuacji dotychczasowej strategii i cennych inicjatyw poprzedniej
oraz wcześniejszych kadencji Zarządów SRS PTK w zakresie edukacji kardiologów elektrofizjologów, współpracy z decydentami i wspierania inicjatyw środowiska pacjentów kardiologicznych, przygotowuje się na zupełnie nowe wyzwania.

Spodziewam się, że jako Sekcja Rytmu Serca PTK już wkrótce staniemy przed zupełnie nowymi realiami – mówi prof. M. Sterliński. – Musimy liczyć się ze zmiennymi uwarunkowaniami dotyczącymi organizacji, wyceny i dostępu do świadczeń zdrowotnych. W tym kontekście nasza współpraca z AOTMIT i NFZ powinna być regularna i - jak dotychczas - pełna zrozumienia z obydwu stron. To duże wyzwanie dla szerokiego grona ekspertów środowiska zaburzeń rytmu serca. – dodaje prof. M. Sterliński.

W imieniu całego nowego Zarządu SRS PTK muszę podkreślić, że niezmiennie widzimy ogromny potencjał w zakresie wspierania i stymulowania wieloośrodkowych polskich projektów naukowych. Taka postawa wpisuje się w strategię nowego zarządu i nowego przewodniczącego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, pana profesora Piotra Ponikowskiego – mówi prof. M. Sterliński.

Skład Zarządu Sekcji Rytmu Serca Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-2019:

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Maciej Sterliński (Warszawa) – przewodniczący

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski (Zabrze), ustępujący przewodniczący

Dr hab. n. med., prof. nadzw. Andrzej Przybylski (Rzeszów) – przewodniczący elekt

Dr n. med. Michał Farkowski (Warszawa) - sekretarz

Prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska (Warszawa)

D n. med. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)

Dr n. med. Maciej Kempa (Gdańsk)

Dr n. med. Artur Oręziak (Warszawa)

Dr n. med. Adam Sokal (Zabrze)

Źródło: materiały prasowe

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także