Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stanowisko NIL ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 1 czerwca 2020 09:24

Stanowisko NIL ws. świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego - Obrazek nagłówka
nil

NIL opublikowało stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podtrzymuje formułowany po ogłoszeniu w marcu br. stanu zagrożenia epidemicznego postulat uregulowania na okres co najmniej najbliższych 12 miesięcy zasad udzielania świadczeń stomatologicznych finansowanych ze środków publicznych.

Prezydium przypomina, że w dniu 8 kwietnia br. zaopiniowało przedstawiony przez prezesa NFZ projekt zarządzenia dotyczącego świadczeń stomatologicznych. Pilne wydanie tego zarządzenia wydawało się wówczas wspólnym celem Naczelnej Rady Lekarskiej i NFZ, gdyż prezes NFZ zakreślił niezwykle krótki, 24 godzinny termin na zaopiniowanie projektu. Tym większe zdziwienie budzi fakt, że zarządzenie to do chwili obecnej nie zostało uchwalone, pomimo upływu 50 dni.

Wobec zapowiadanego przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 maja 2020 r. w toku rozmów z Naczelną Radą Lekarską przedstawienia przez Fundusz kolejnej wersji zasad rozliczeń świadczeń stomatologicznych Prezydium NRL uznaje za konieczne przypomnieć, że z uwagi na potrzeby pacjentów wymagających pilnej, bezzwłocznej pomocy oraz treść opublikowanych na stronie Ministerstwa Zdrowia „Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” procedury, które dominują w strukturze udzielanych obecnie świadczeń, to procedury najniżej wycenione w tabeli punktowej świadczeń stomatologicznych (procedury głównie pomocy doraźnej), wspomniane

Zalecenia Ministerstw Zdrowia ograniczają liczbę przyjęć do 1 pacjenta na godzinę, powyższe dwie okoliczności skutkują dramatycznie niskim poziomem możliwych do osiągnięcia przychodów gabinetu stomatologicznego udzielającego świadczeń gwarantowanych, na co nakłada się drastycznie zwiększony jednostkowy koszt udzielania świadczeń, związany m.in. z pozyskaniem środków ochrony indywidualnej, koniecznością szczegółowej dezynfekcji pomieszczeń i sprzętu medycznego, dezynfekcji lub wymiany powietrza, konieczności zaspokojenia zwiększonych obecnie potrzeb zapewnienia kontaktu telefonicznego pacjentów z lekarzem dentystą (wniosek o finansowanie teleporad spotkał się z odmową).

Wymienione wyżej względy stanowią o specyfice świadczeń stomatologicznych i konieczności modyfikacji zasad rozliczeń z publicznym płatnikiem, których podstawą powinna być propozycja odpowiednich współczynników korygujących zastosowanych w stosunku do wszystkich zakresów świadczeń stomatologicznych. Prezydium NRL zgłasza gotowość do konsultacji wszelkich propozycji w celu wypracowania optymalnego modelu organizacji świadczeń na najbliższe miesiące.

Problem niskiej wyceny świadczeń stomatologicznych zgłaszany był na długo przed jakimikolwiek wzmiankami o potencjalnych problemach epidemicznych. Korespondencja i rozmowy z NFZ w tej sprawie rozpoczęły się w początku ubiegłego roku. Wobec dokonanych zmian wycen w leczeniu szpitalnym, AOS i POZ dokonanie stosownych zmian w stosunku do lecznictwa stomatologicznego wydaje się naturalną konsekwencją biegu wydarzeń.

Zapowiadane w toku rozmów z kierownictwem Ministerstwa Zdrowia w dniu 25 maja 2020 r. oraz w wypowiedziach prasowych prezesa NFZ wydłużenie terminu okresu rozliczeniowego dla kontraktów może być traktowane jako czynnik wspomagający wykonanie umów za rok bieżący. W przypadku świadczeń stomatologicznych nie może to jednak być jedyny środek zaradczy w powstałej sytuacji.

Prezydium NRL zwraca przy tym uwagę na szczególną sytuację stomatologicznych gabinetów szkolnych. Sprawowanie stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami jest zawieszone na mocy § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). W świetle zbliżających się wakacji letnich i biorąc pod uwagę rozmaite scenariusze rozwoju epidemii w okresie jesiennym, realizacja choćby części rocznego limitu kontraktu wydaje się już dziś niemożliwa. Zwrócić należy uwagę, że to właśnie władzom publicznym zależało na jak największej liczbie tych gabinetów i choćby z tego względu dziwić może całkowity brak rozwiązań i propozycji dla tego typu placówek.

Źródło: NIL

Tematy

nil / koronawirus / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także