Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Szpitale apelują do premiera i ministra

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 marca 2019 15:49

Szpitale apelują do premiera i ministra  - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych po raz kolejny apeluje do ministra zdrowia o podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w ochronie zdrowia oraz poprawy kondycji finansowej szpitali powiatowych.

Poniżej zamieszczamy treść listu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych do premiera i ministra zdrowia

Szanowny Panie Premierze, Szanowny Panie Ministrze

W imieniu Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych po raz kolejny zwracamy uwagę na trudną i stale pogarszającą się sytuację szpitali powiatowych, wynikającą ze wzrostu kosztów związanych z ich funkcjonowaniem.

Jedną z głównych przyczyn takiego stanu są decyzje Ministerstwa Zdrowia o wzroście płac pracowników szpitali-skądinąd słuszne, jednak podejmowane bez właściwej rekompensaty ich skutków finansowych. W efekcie decyzji koszty wynagrodzeń w szpitalach przekraczają 70 proc. ich przychodów. Rośnie zadłużenie szpitali a podniesienie kwoty bazowej w ustawie dotyczącej minimalnego wynagrodzenia pracowników w ochronie zdrowia, a także kolejne obietnice ministra w sprawie podwyżek dla innych grup zawodowych, takich jak: diagności laboratoryjni czy rehabilitanci, składane bez pokrycia finansowego, jeszcze bardziej pogarszają sytuację finansową szpitali powiatowych.

Ocenie Panów pozostawiamy przyczyny tak gwałtownego załamania się finansów szpitali. Z analizy danych przekazanych przez szpitale powiatowe wynika, że stan taki został spowodowany dramatycznym wzrostem kosztów oraz zablokowaniem możliwości wzrostu przychodów. Ryczałty dla szpitali funkcjonujących w sieci wyliczone na podstawie wykonania roku 2015, aktualnie nie wystarczają na pokrycie kosztów ich funkcjonowania, w związku z czym ogromna większość szpitali w Polsce zakończyła ubiegły rok stratami, w znacznej mierze wymagającymi pokrycia przez organy założycielskie. Według przedstawicieli kierownictwa NFZ i Ministerstwa Zdrowia prawo i zasoby finansowe nie pozwalają na podniesienie ryczałtu za rok 2018 i choćby częściowe zrekompensowanie zwiększonych wydatków szpitali.

Wprowadzone ostatnio normy zatrudnienia pielęgniarek w przeliczeniu na 1 łóżko nie są realne do spełnienia, biorąc pod uwagę aktualną liczbę i sytuację demograficzną pielęgniarek oraz sytuację finansową szpitali – trudno uwierzyć , że minister zdrowia nie zdaje sobie z tego sprawy. Naszym zdaniem następuje niekontrolowane likwidowanie łóżek w szpitalach powiatowych, co może powodować znaczne utrudnienia dla pacjentów w dostępie do świadczeń medycznych.

Podczas konferencji prasowej w dniu 4 marca br. minister zdrowia zapowiedział zniesienie limitów w zakresie operacji zaćmy, badań tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Kierowanie strumienia finansowego na arbitralnie wybrane dziedziny w przypadku zabezpieczenia podstawowych świadczeń zdrowotnych wywołuje nasze zaniepokojenie oraz budzi głębokie wątpliwości w kontekście systemowego podejścia do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

Trudno nam uwierzyć, że wspomniane działania mają przypadkowy charakter. Nie mamy wątpliwości, że MZ świadomie dąży do ograniczenia liczby szpitali, jednak metoda służąca osiągnięciu tego celu jest skrajnie nieodpowiedzialna i zagraża bezpieczeństwu pacjentów. Działania finansowe zmierzające do wyniszczenia szpitali powiatowych są naszym zdaniem świadomą polityką Ministerstwa.

W związku z powyższym zwracamy się do Panów z wnioskiem o pilną rewizją przyjętej polityki poprzez:
1. Wyrównanie wzrostu kosztów świadczeń szpitalnych za 2018 rok;
2. Wzrost kwoty ryczałtu na rok 2019, która do dnia dzisiejszego wciąż nie została wyliczona;
3. Rekompensatę wzrostu kosztów świadczeń medycznych spowodowanego decyzjami płacami ministra zdrowia i poziomem inflacji;
4. Zmianę wyceny świadczeń medycznych z uwzględnieniem kosztów ponoszonych przez szpitale, w szczególności wynagrodzeń personelu medycznego;
5. Pełne finansowanie świadczeń ratujących życie;
6. Finansowanie świadczeń wykonanych przez szpitale ponad limit określony ryczałtem.

Pragniemy również zwrócić uwagę, że szpitale nie dysponują „środkami własnymi”, o których chętnie mówi Pan Minister, a jedynie środkami pochodzącymi z NFZ, przeznaczonymi na leczenie.

Z przykrością zmuszeni jesteśmy stwierdzić, że list otwarty skierowany przez nas do Pana Ministra w grudniu ubiegłego roku do dziś nie doczekał się reakcji ze strony Ministerstwa. Ze zdziwieniem i oburzeniem przyjęliśmy także fakt, że w trakcie konwencji partii rządzącej Pan Premier ani jednym słowem nie odniósł się do dramatycznej sytuacji w ochronie zdrowia, obiecując równocześnie miliardy zł na inne cele. Skłania to do przykrej konkluzji, że ochrona zdrowia – wbrew wcześniejszym deklaracjom Pana Premiera – nie jest priorytetem rządu.

Mając świadomość spoczywającej na nas odpowiedzialności za bezpieczeństwo zdrowotne Polaków mieszkających w małych ojczyznach, które reprezentujemy, oczekujemy pilnych i adekwatnych działań w odniesieniu do sygnalizowanych zagrożeń.

Źródło: OZPSP

Zobacz także