Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Wsparcie psychologiczne dla dyspozytorów medycznych. Jest projekt rozporządzenia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 8 września 2020 08:41

Wsparcie psychologiczne dla dyspozytorów medycznych. Jest projekt rozporządzenia - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych.


Dotychczas zakres wsparcia psychologicznego dyspozytorów medycznych nie był określony w przepisach prawa dotyczących wyłącznie tej grupie zawodowej. Dyspozytorzy medyczni podkreślają potrzebę uzyskania wsparcia psychologicznego, które jest niezbędne dla osób stykających się w codziennej praktyce z tragicznymi w skutkach zdarzeniami. Praca w takich warunkach niesie ze sobą wysokie ryzyko wystąpienia zaburzeń w zdrowiu psychicznym i fizycznym, które dodatkowo wywierają ujemny wpływ na poziom realizacji zadań przez dyspozytora medycznego.

Projekt rozporządzenia określa zakres wsparcia dyspozytorów medycznych oraz kwalifikacje i zadania psychologów realizujących to wsparcie.

Wsparcie psychologiczne dyspozytorów medycznych będzie realizowane przez osobę będącą psychologiem, która ukończyła jednolite studia drugiego stopnia na kierunku psychologia oraz legitymuje się co najmniej 5 – letnim doświadczeniem w pracy, w tym doświadczeniem w interwencji kryzysowej lub w pracy polegającej na udzielaniu wsparcia pracownikom medycznym albo funkcjonariuszom Policji, wojska i Państwowej Straży Pożarnej.
Wsparcie psychologiczne dla dyspozytora medycznego będzie udzielane w formie:
1) zajęć edukacyjnych;
2) porad i konsultacji;
3) warsztatów;
4) szkoleń;
5) monitorowania zachowań na stanowisku pracy;
6) diagnozy psychologicznej;
7) grupowych metod wsparcia.
Psycholog będzie uczestniczył w procesie rekrutacji kandydatów do pracy na stanowisku psychologa, w szkoleniach nowoprzyjętych pracowników, będzie realizował działania z obszaru prewencji psychologicznej, a także interweniował po traumatycznych zdarzeniach.
Zakłada się, że zadaniem wojewody – oprócz zatrudnienia psychologa, co wynika z ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym – będzie także zapewnienie właściwych warunków pracy psychologa (gabinet psychologa, materiały szkoleniowe, testy psychologiczne).
Aktywny udział we wsparciu psychologicznym brać będzie kadra pełniąca funkcje zarządzające i nadzorcze, a mianowicie: kierownik dyspozytorni medycznej i główny dyspozytor oraz ich zastępcy.
Istotnym elementem wsparcia psychologicznego ma być udział dyspozytorów medycznych w szkoleniach. Korzystanie dyspozytora medycznego ze wsparcia psychologicznego będzie miało charakter dobrowolny, z wyłączeniem szkoleń doskonalących, realizowanych w ramach tego wsparcia.

Projekt: TU

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.