Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Wydaliśmy 1,2 mld zł na profilaktykę. Jakie efekty?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 20 kwietnia 2016 14:03

Wydaliśmy 1,2 mld zł na profilaktykę. Jakie efekty? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
- Nieakceptowalne jest wydawanie publicznych pieniędzy na programy, które nie przynoszą efektów - mówi Ewa Borek, szefowa fundacji MY pacjenci.

Z profilaktyką nie jest najlepiej - widać to po wskaźnikach, w jakim stadium choroby zgłaszają się kobiety z chorobą nowotworową na leczenie. Fundacja MY Pacjenci, we współpracy z ekspertami oraz Fundacją Alivia, Icelandic Cancer Society i Polskim Towarzystwem Programów Zdrowotnych, przeprowadziła audyt społeczny programów profilaktyki nowotworowej. 

Główne wnioski płynące z audytu to m.in.: 

Nie dokonano dotychczas analizy, ani nie podjęto próby poprawy niskiej zgłaszalności i skuteczności programów profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów po pierwszych 10ciu latach ich realizacji, pomimo zgłaszanych w raportach z realizacji NPZCHN co roku problemów, dotyczących niskiej zgłaszalności na te badania.

NPZCHN na lata 2016-2025 w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów nie został objęty Ustawą o zdrowiu publicznym oraz nie jest ona elementem Narodowego Programu Zdrowia. Profilaktyka nowotworów należy do zadań administracji publicznej w zakresie zdrowia publicznego i nie powinna być z niego wyłączana.

10 lat doświadczeń w zakresie prowadzenia programów profilaktyki nowotworowej wskazuje, że brak dostosowania programów do potrzeb zdrowych kobiet owocuje niską zgłaszalnością kobiet na badania profilaktyczne

Populacyjne programy profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów przekładają się na skuteczność w zakresie zmniejszenia zapadalności, umieralności i wydłużenia przeżyć pod warunkiem osiągnięcia zgłaszalności przekraczającej 70% populacji docelowej.

Wiele do życzenia pozostawia komunikacja.

Obecne działania związane z promowaniem i komunikacją społeczną programu są niewystarczające i nie przynoszą spodziewanych efektów w postaci zwiększenia zgłaszalności kobiet na badania. Realizowane działania komunikacyjne nie są integralnym elementem systemu wspierającym realizację jego głównych celów.  W przeprowadzonych badaniach wśród organizacji-interesariuszy programu jak i kobiet będących grupą docelową komunikacji krytykowany jest brak ciągłości i systematyczności działań, brak uwzględnienia specyficznych  potrzeb i opinii  różnych grup docelowych. Opracowywane w latach 2006-2014 kampanie i materiały nigdy nie były konsultowane i oceniane przez kobiety z grup docelowych (dotyczy to również podstawowego materiału informacyjno-perswazyjnego, jakim jest list- zaproszenie).

Ewa Borek podkreśliła, jak ważne jest, by wnioski z dotychczasowej realizacji programów i proponowane zmiany w programach profilaktyki nowotworowej zostały uwzględnione w nowelizowanym NPZCHN na lata 2016–2025, bowiem kontynuowanie ich na dotychczasowych zasadach oznaczać będzie przyzwolenie na  nieefektywne dysponowanie środkami publicznymi. 

Raport:TU

 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także