Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zdrowie Polaka w Europie

MedExpress Team

Dr n. przyr. Andrzej Mądrala

Opublikowano 2 września 2014 07:00

Zdrowie Polaka w Europie - Obrazek nagłówka
Forum Ochrony Zdrowia, które już po raz piaty odbędzie się w trakcie Forum Ekonomicznego przypada w roku, w którym obchodzimy 25. rocznicę transformacji ustrojowej, 15-lecie funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Dynamicznie rosnące zapotrzebowanie na usługi zdrowotne – wynikające zarówno ze zmian demograficznych, jak i cywilizacyjnych – stale wymusza modernizowanie systemu ochrony zdrowia oraz coraz większe nakłady finansowe. Od chwili uwolnienia rynku usług medycznych w Polsce, czyli już od 15 lat, tendencja ta jest niezmienna i trudno dostrzec perspektywę, w której może ulec ona modyfikacji. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę, że możliwości finansowe są ograniczone i system musi ulec pewnemu zrównoważeniu, gdyż budżet państwa nie będzie w stanie unieść stale rosnących kosztów.

Konieczne zwiększanie efektywności systemu ochrony zdrowia wymaga zatem nowych, innowacyjnych projektów uzasadnionych ekonomicznie i społecznie, które będą rozwijane, mając na względzie zarówno interes pacjenta, jak i możliwości państwa.

Dlatego też wymagają bardzo starannego przygotowania, wielu dyskusji, przemyśleń i analiz. Od czterech lat miejscem takiej właśnie debaty jest Forum Ochrony Zdrowia, które uzupełnia zakres zagadnień politycznych, gospodarczych i społecznych omawianych podczas Forum Ekonomicznego. Eksperci, lekarze, biznesmeni oraz przedstawiciele rządu dyskutują na temat problemów i przemian rynku usług medycznych zmierzających do większej efektywności systemu ochrony zdrowia i wzrostu zadowolenia pacjentów. Motto: Zdrowie Polaka w Europie.

Forum Ochrony Zdrowia, które już po raz piaty odbędzie się w trakcie Forum Ekonomicznego przypada w roku, w którym obchodzimy 25. rocznicę transformacji ustrojowej, 15-lecie funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz 10. rocznicę przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Na tle tych wydarzeń warto się zastanowić, jaka jest przyszłość systemu opieki zdrowotnej w Polsce, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów. Dyskusje podczas Forum Ochrony Zdrowia to doskonały moment nie tylko na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć, ale także na zastanowienie się nad nowymi systemowymi rozwiązaniami problemów wynikających ze zmian demograficznych i cywilizacyjnych, przed którymi stoi Polska i państwa Unii Europejskiej.

Główne zagadnienia tematyczne V Forum Ochrony Zdrowia:

• Priorytet ochrony zdrowia w nowej perspektywie finansowej UE

• Rola ochrony zdrowia w gospodarce

• Finansowanie sytemu ochrony zdrowia

• Pacjent w systemie ochrony zdrowia

• Zdrowie publiczne

• Regulacje prawne w ochronie zdrowia

• Etyka lekarska

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także