Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Zmiana na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 20 lutego 2024 13:57

Zmiana na stanowisku konsultanta krajowego w dziedzinie neurologii dziecięcej - Obrazek nagłówka

Nową konsultant krajową w dziedzinie neurologii dziecięcej została prof. dr. hab. Justyna Paprocka, która zastąpiła dr hab. n. med. Ewę Emich-Widerę.

Prof. dr. hab. Justyna Paprocka jest kierownikiem Katedry i Kliniki Neurologii Dziecięcej SUM w Katowicach. Posiadane specjalizacje z pediatrii, neurologii dziecięcej, pediatrii metabolicznej.

Główne obszary zainteresowań prof. Paprockiej obejmują: padaczkę wieku dziecięcego, choroby neurometaboliczne, choroby rzadkie, choroby układu pozapiramidowego. Współautorka ponad 100 publikacji z dziedziny neurologii dziecięcej, wielokrotnie nagradzana nagrodami rektorskimi.

Konsultanci krajowi

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,

odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Zadania konsultantów krajowych

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: MZ/SUM

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.