Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Ważne

Zmiana polskich zaleceń dot. leczenia COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 czerwca 2020 09:55

Zmiana polskich zaleceń dot. leczenia COVID-19  - Obrazek nagłówka
Fot. Lukasz Cynalewski / Agencja Gazeta
Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowało aneks do własnych zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2. Zmienia się m.in. status chlorochiny oraz remdesiwiru.

W poniedziałek Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych opublikowało aneks do własnych zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2.

Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz gromadzone doświadczenia
konieczne stało się dokonanie pewnych zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach
SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych,
opublikowanych 31 marca 2020 [1]. Zmiany dotyczą leczenia podstawowego i wspomagającego w poszczególnych stadiach choroby (tabela 1). Wynikają przede wszystkim
z rejestracji remdesiwiru dokonanej przez FDA i EMA, co spowodowało zalecenie
stosowania tego leku we wczesniejszym stadium choroby [2,3,4].

W zaleceniach PTEiLChZ z dnia 31-03-2020 przypisano chlorochinie i hydrochlorochinie zastosowanie w leczeniu podstawowym, co wynikało z braku alternatywnych zarejestrowanych form leczenia i spodziewanych nowych dowodów na skuteczność tych leków.

W związku z brakiem takich dowodów w niniejszym aneksie przypisano status wynikajacy z charakterystyki produktu leczniczego [5]. Ponadto aneks uwzględnił stosowanie osocza ozdrowieńców i heparyny drobnocząsteczkowej w ramach leczenia wspomagającego [6,7].

Nadal brak jest wystarczających dowodów celowości stosowania w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2 leków takich jak: azytromycyna, fawipirawir, ruxolitinib, oseltamiwir, opaganib, verdinexor, w związku z czym nie zalecamy ich stosowania.

Aneks: TU

Źródło: http://www.pteilchz.org.pl/

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.