Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Leczenie pacjentów z COVID-19: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 marca 2022 08:38

Leczenie pacjentów z COVID-19: Stanowisko Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych - Obrazek nagłówka

W związku z narastającymi nieprawidłowościami w przekazywaniu do oddziałów zakaźnych chorych z różnymi jednostkami chorobowymi, w tym zagrażającymi życiu pod pretekstem uzyskania wyniku dodatniego w kierunku SARS-CoV-2, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych zaleca następujące zasady hospitalizacji chorych z podejrzeniem COVID-19 w oddziałach zakaźnych oraz przekazywania takich chorych z innych oddziałów szpitalnych:

1) Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze stwierdzanymi łącznie:

a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego i

b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID19, oraz

c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanym i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale zakaźnym, pod warunkiem, że nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego leczenia specjalistycznego.

2) Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3) Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie 7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4) Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd ...) wynikającej z choroby zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.

5) W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest czasowe przekazanie chorego, wymagającego diagnostyki i opieki specjalistycznej wynikającej z choroby zasadniczej, jeśli ma on objawy i wskazania do leczenia COVID-19. W takiej sytuacji przekazanie do oddziału zakaźnego może nastąpić po uprzedniej konsultacji i ustaleniu miejsca, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia przez jednostkę kierującą (oddział szpitalny lub SOR) miejsca powrotnego po izolacji (7 dniach od uzyskania wyniku potwierdzającego zakażenie).

6) Docelowo należy dążyć do:

• wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2, podobnie jak w przypadku innych chorób dróg oddechowych, wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych klinicznie w ramach postępowania diagnostycznego, lub w ramach działań profilaktycznych dotyczących chorych z deficytami odporności.

• hospitalizacji chorych z zapaleniem płuc wywołanym przez SARS-CoV-2 na zasadach ogólnych takich jakie stosuje się wobec chorych z zapaleniami płuc o innej etiologii i jakie były praktykowane przed pandemią COVID-19.

Źródło: NFZ

Zobacz także