Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Zmiana wynagrodzenia dla konsultantów krajowych i wojewódzkich

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 5 czerwca 2023 08:24

Zmiana wynagrodzenia dla konsultantów krajowych i wojewódzkich - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości maksymalnego wynagrodzenia konsultantów krajowych i wojewódzkich.

Jako punkt wyjścia dla określenia nowej wysokości maksymalnego wynagrodzenia rocznego dla konsultantów krajowych i wojewódzkich przyjęto zaokrągloną wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2022 roku, ogłoszonego w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2022 r.

Proponuje się wprowadzenie 3 progów wynagrodzeń:

1)   pierwszy próg z najwyższym wynagrodzeniem dla konsultantów krajowych w dziedzinach medycyny priorytetowych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2022 r. w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny (Dz. U. poz. 2814);

2)   drugi próg dla konsultantów krajowych w pozostałych dziedzinach lekarskich i lekarsko dentystycznych;

3)   trzeci próg dla konsulatów krajowych w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, oraz w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa.

Najwyższe wynagrodzenie przyznane zostało konsultantom w dziedzinach priorytetowych w związku z największą ilością obowiązków wynikających z pełnionej funkcji oraz podkreślenia przez Ministra Zdrowia wagi tych dziedzin dla prawidłowego funkcjonowania systemu zdrowia.

Zróżnicowanie wynagrodzenia dla konsultantów krajowych w dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych względem pozostałych dziedzin wynika w szczególności z dodatkowych obowiązków związanych ze sprawozdawczością zapotrzebowania na zasoby kadrowe, które składane są przez tych konsultantów dwa razy do roku na 45 dni przed postępowaniem specjalizacyjnym.

Zgodnie z powyższą propozycją, wynagrodzenie roczne dla konsultanta krajowego w dziedzinie priorytetowej, określonej w rozporządzeniu w sprawie określenia priorytetowych dziedzin medycyny zostało ustalone w oparciu o 3,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w dół tj. w wysokości nie wyższej niż 23.000 zł.

Konsultanci krajowi w pozostałych dziedzinach specjalności lekarskich i lekarsko dentystycznych, w rozumieniu przepisów o specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 3-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w dół tj. w wysokości nie wyższej niż 20.000 zł.

Konsultanci krajowi w dziedzinach farmacji, w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia oraz 
w dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa będą otrzymywać wynagrodzenie roczne ustalone w oparciu o 2,5-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw zaokrąglone do pełnych tys. zł w górę  tj. w wysokości nie wyższej niż 17.000 zł.

Zaokrąglenie wartości do pełnych tysięcy wyliczonych jako wielokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia GUS zostało zastosowane dla ułatwienia komunikacji z konsultantami oraz kandydatami na konsultantów, a także prezentowania danych finansowych.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także