Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Związek Zawodowy Anestezjologów o klauzuli opt-out

MedExpress Team

MedExpress Team

Związek Zawodowy Anestezjologów o klauzuli opt-out - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
ZZA apeluje do ministra zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym.

Związek Zawodowy Anestezjologów wyraża swoją dezaprobatę dla publicznych wypowiedzi Konstantego Radziwiłła określającego jako ,,haniebne i skandaliczne” decyzje lekarzy dotyczące rezygnacji z pracy powyżej 48 godzin w tygodniu.
W ocenie ZZA wypowiedzi ministra zdrowia podważają zaufanie pacjentów do lekarzy, a także powodują eskalację konfliktu związanego z brakiem dialogu Ministerstwa Zdrowia ze środowiskiem medycznym.
Jak przypominają anestezjolodzy, zgodnie z obowiązującymi od 2008 roku regulacjami prawnymi w Unii Europejskiej, lekarze dobrowolnie mogą wyrazić zgodę na pracę przekraczającą maksymalny dopuszczalny czas pracy wynoszący 48 godzin w tygodniu.
Wprowadzenie tych regulacji miało na celu poprawę bezpieczeństwa pacjentów poprzez zmniejszenie występowania działań niepożądanych, spowodowanych zmęczeniem, przepracowanego personelu medycznego.
ZG ZZA otrzymuje informacje, że w wielu szpitalach, lekarze anestezjolodzy podjęli i podejmują decyzje o rezygnacji z pracy w dodatkowym wymiarze czasu pracy.
Związek Zawodowy Anestezjologów uważa, że każdy lekarz ma prawo korzystać ze swoich ustawowych praw pracowniczych i deklaruje udzielenie pomocy prawnej wszystkim lekarzom anestezjologom poszkodowanym w związku z ewentualnymi i niezgodnymi z prawem działaniami przedstawicieli władzy publicznej.

ZZA apeluje do ministra zdrowia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo zdrowotne obywateli do wznowienia dialogu społecznego ze środowiskiem medycznym.

Źródło: ZZA

Zobacz także