Onkologia: Dobre wytyczne, czyli jakie?

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2021, 12:54

Medexpress

Opublikowano 19 maja 2021, 12:54

Narodowy Instytut Onkologii jest odpowiedzialny za przygotowanie zaleceń postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w różnych typach nowotworów i leczenia wspomagającego - jest to jedno z najważniejszych zadań w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej.

Chcemy mieć wytyczne, które są uznane przez MZ, pozytywnie ocenione przez AOTMiT i dostępne dla wszystkich lekarzy i pacjentów w Polsce - w ramach wyrównywania poziomu opieki onkologicznej tak, żeby wszyscy posługiwali się jednoznacznym i takimi samymi zaleceniami.

Wytyczne NCCN są powszechnie uznawane na świecie. To wiodące, pozbawione wpływu komercyjnego, obiektywne, przygotowane zgodnie z metodologią, którą uznaje również za AOTMiT zalecenia.

Celem wytycznych jest promowanie dobrej zgodności pracy w opiece medycznej, jednolity sposób postępowania, żeby lekarze wybierali najbardziej efektywny sposób postępowania i żeby zmniejszało to dowolność, bo to sprzyja jakości.

Współpraca z NCCN jest długofalowa. Zaczynamy od 3 rodzajów nowotworów: ośrodkowego układu nerwowego, ginekologicznych i układu endokrynnego. Współpraca z NCCN jest transparentna i tańsza niż przygotowywanie wytycznych od nowa.

Efekty współpracy, czyli pierwsze wytyczne będą gotowe jeszcze w tym roku.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Narodowy Instytut Onkologii / Narodowa Strategia Onkologiczna / NCCN / wytyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30