Opieka psychiatryczna: Nowe normy zatrudnienia pielęgniarek i dodatkowe kwalifikacje

Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 12:33

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 14 lipca 2020, 12:33

Aktualne normy zatrudniania dla personelu pielęgniarskiego określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. poz. 1285, z późn. zm.) w zakresie opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień nie spełniają oczekiwań świadczeniodawców.

Ponadto świadczeniodawcy zwracają szczególną uwagę na potrzebę dostosowania liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w ww. poszczególnych zakresach, tym samym wykorzystując w pełni kwalifikacje zawodowe pielęgniarek.

Głównym celem wprowadzenia zmian jest określenie w załącznikach nr 1, 4 i 5 nowych norm zatrudnienia dla pielęgniarek udzielających świadczeń z zakresu opieki psychiatrycznej w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, w warunkach dziennych psychiatrycznych oraz w warunkach dziennych leczenia uzależnień. Ważnym argumentem przemawiającym za wprowadzeniem zmian w projekcie rozporządzenia jest dostosowanie liczby pielęgniarek do określonych warunków udzielania świadczeń gwarantowanych w poszczególnych zakresach. Ponadto, w ww. zakresach świadczeń wprowadzono zmiany dotyczące wymogu posiadania przez pielęgniarki dodatkowych kwalifikacji zawodowych. Projektowane zmiany pozwolą świadczeniodawcom na racjonalne zarządzanie zasobami ludzkimi oraz prawidłowe zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i pielęgniarek udzielających świadczeń w tym zakresie.

Rozporządzenie: TU

Źródło: RCL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

psychaitria / uzależnienia / pielęgniarki / normy zatrudnienia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30