Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2018, 20:03

477057051 Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2018, 20:03

Publikujemy Oświadczenie Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych

"Wczoraj, w dniu 18.07.2018 roku, Zarząd Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych złożył Prezesowi NFZ stanowisko, w którym zapowiedział wezwanie swoich członków do nieprzyjmowania propozycji NFZ finansowania świadczeń na drugie półrocze 2018 roku, a tym samym do wypowiedzenia umów. Wezwanie to jest uwarunkowane tym, czy Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia spełnią oczekiwania Związku zawarte w wyżej przywołanym stanowisku przekazanym Prezesowi NFZ.

Czego oczekujemy od MZ i NFZ?

Oczekujemy odstąpienia od dezintegracji systemu, poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi, bez przeznaczania adekwatnych środków finansowych na ich realizację. Przypominamy, że Narodowy Fundusz Zdrowia został powołany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, a nie podwyżek dla wybranych grup pracowników, chociażby próbowano kolejny raz nazwać je świadczeniami wykonywanymi przez tą grupę.

Oczekujemy dostosowania wymagań dotyczących standardów udzielania świadczeń, w tym standardów zatrudnienia, do istniejącego, realnego zasobu pracowników, nie zaś ulegania lobby związkowym narzucającym standardy niemożliwe do spełnienia i pozostające bez pokrycia w przekazywanych naszym szpitalom środkach finansowych.

Oczekujemy elementarnego solidaryzmu dotyczącego pracowników medycznych i niemedycznych. Nie jest dopuszczalne, aby niektóre grupy pracownicze uzyskiwały warunki pracy i płacy nieadekwatnie korzystne w stosunku do innych pracowników systemu opieki zdrowotnej. W szpitalach, oprócz lekarzy specjalistów zatrudnionych w ramach umowy o pracę, lekarzy rezydentów i pielęgniarek pracuje cały szereg innych pracowników, bez których działalność szpitali nie będzie możliwa do utrzymania. To lekarze kontraktowi, których nie widzi „porozumienie z rezydentami”, to diagności laboratoryjni, rehabilitanci, farmaceuci, technicy radiologii, opiekunowie medyczni, ale też pracownicy tzw. niemedyczni – salowe, konserwatorzy, portierzy. To też administracja – pracownicy księgowości, kadr, płac, informatycy i inni pracownicy, bez których szpitale nie są w stanie funkcjonować.

Oczekujemy także powrotu do dialogu, który po ostatnich zmianach w Ministerstwie Zdrowia praktycznie zamarł. System opieki zdrowotnej nie może żyć bez szpitali powiatowych, które obejmują opieką ponad 60% populacji w kraju. System opieki zdrowotnej to nie tylko wielkie szpitale kliniczne, czy podległe Urzędom Marszałkowskim szpitale wojewódzkie. Bez stabilnej sytuacji finansowej i kadrowej szpitali powiatowych utrzymanie bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków będzie po prostu niemożliwe."

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / szpitale powiatowe / Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31