Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2018 14:59

Stanowisko Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych w sprawie wzrostu finansowania świadczeń medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty

Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wystąpił do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych. Zdaniem OZPSP wzrost kosztów stałych, całkowicie niezależny od kierowników podmiotów leczniczych, powoduje znaczne problemy z utrzymaniem płynności finansowej, a co za tym idzie generowanie ujemnych wyników finansowych od początku 2018 r.

„Porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia, a pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrostów swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych. Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych” – czytamy we wniosku złożonym na ręce prezesa NFZ.
W przypadku niepodjęcia rozmów w tym zakresie oraz braku realizacji zgłoszonych oczekiwań OZPSP zapowiada wezwanie wszystkich szpitali zrzeszonych w związku do niepodpisywania warunków finansowych na II półrocze 2018 r. i wypowiedzenia umów z NFZ.

Poniżej zamieszczamy pełny tekst:
Ogólnopolski Związek Pracodawc6w Szpitali Powiatowych zwraca się z wnioskiem o wzrost wartości finansowania świadczeń medycznych w szpitalach powiatowych.

UZASADNIENIE

Wzrost kosztów stałych całkowicie niezależnych od kierowników podmiotów leczniczych wynikający między innymi z:
- ustawy z dnia 8 czerwca20lT roku o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonuj4cych zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych,
- porozumienia podpisanego przez V-ce Ministra Zdrowia z Ratownikami Medycznymi dotyczącego średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia,
- porozumienia podpisanego przez Ministra Zdrowia z Lekarzami Rezydentami gwarantuj4cego między innymi wzrost płacy dla lekarzy specjalistów,
- corocznego wzrostu płacy minimalnej - kolejny zapowiadany od stycznia 2019 r. w wysokości 2250 zł brutto - co oznacza kolejny wzrost plac oraz wzrost kosztów usług zewnętrznych dla szpitali - między innymi związanych z wwozem odpadów medycznych, wyżywieniem, sprzątaniem, naprawami i serwisem sprzętu medycznego oraz pozostałych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania szpitala, oraz innych wynikających z szybkich zamian legislacyjnych dotyczących działalności podmiotów leczniczych (w tym przede wszystkim szpitali powiatowych), powoduje już znaczne problemy z utrzymaniem plynno6ci finansowej, a co za tym idzie generowaniem ujemnych wynik6w finansowych od początku 2018 r.

Dodatkowo ostatnio podpisane porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia, a pielęgniarkami spowodowało, iż pozostałe grupy reprezentujące zawody medyczne oraz niemedyczne domagają się równego traktowania pracowników i tym samym również oczekują wzrost swoich wynagrodzeń, na które kierownicy podmiotów leczniczych nie posiadają środków finansowych przy obecnie niskim finansowaniu świadczeń medycznych.

Kolejne wzrosty wynagrodzeń, których słusznie domagają się pozostałe grupy zawodowe, spowodują przy obecnym finansowaniu świadczeń medycznych całkowitą utratę płynności finansowej szpitali powiatowych i tym samym zagrożenie wstrzymania udzielania świadczeń medycznych.

W związku z powyższym Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych wnioskuje o jak najszybsze podjęcie działań związanych ze wzrostem finansowania świadczeń medycznych, równocześnie deklarując pełna współpraca w tym zakresie.

Równocześnie informujemy, iż w przypadku braku podjęcia z nami rozmów w tym zakresie i realizacji naszych oczekiwań, OZPSzP wezwie wszystkie szpitale zrzeszone w naszym związku do niepodpisywania warunków finansowych na II p6hocze 2018 r. i tym samym do wypowiedzenia umów.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także