Pacjenci dyskutują o nowelizacji ustawy refundacyjnej

Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2021, 09:48

156292188
Medexpress

Opublikowano 02 sierpnia 2021, 09:48

28 lipca odbyło się spotkanie Rady Organizacji Pacjentów, działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Członkowie Rady dyskutowali na temat nowelizacji ustawy refundacyjnej, wymieniając się wnioskami i uwagami dotyczącymi przedstawianego przez Ministerstwo Zdrowia projektu.

Organizacje zrzeszone w ROP podkreślają, że środowiskom pacjentów nie chodzi o zatrzymanie nowelizacji ustawy, a jedynie o nakreślenie priorytetów i rozwianie wątpliwości związanych z nowymi przepisami. Dziś (30 lipca) w Ministerstwie Zdrowia odbyło się wysłuchanie publiczne, podczas którego organizacje przedstawiły swoje postulaty, które zostaną następnie przeanalizowane.

„Wydaje się, że największą bolączką nowego projektu ustawy jest to, że niewiele miejsca poświęca się… pacjentowi” - podkreślali członkowie ROP.

Pacjenci obawiają się przede wszystkim tego, czy uda się im dostać potrzebne lekarstwa w aptece i czy będzie ich stać na wykupienie niezbędnych leków.

„Zmiany cen, w zależności od ogłaszanej listy, zawsze budzą niepokój. Pacjenci boją się też, czy nie będzie konieczności zamiany leków na tańsze i czy nie będzie się to wiązało z kolejnymi wizytami u lekarzy i oczekiwaniem na wizyty w długich kolejkach” - zaznaczają przedstawiciele pacjentów.

Z perspektywy pacjentów, w ustawie brakuje wprowadzenia rocznego limitu wydatków prywatnych na leki refundowane.

„Powinien zostać ustalony górny próg, powyżej którego leki byłyby dla pacjenta bezpłatne. Wiemy, że jest szansa na wprowadzenie takiego rozwiązania, co niezmiernie nas cieszy. Jest to jeden z ważniejszych postulatów, które powinniśmy zgłosić i procedować. Niesłychanie ważne jest też – wspomniane wcześniej – ustabilizowanie odpłatności pacjentów. Chcielibyśmy, żeby zmiana odpłatności za leki refundowane była nie częściej niż raz na 2 lata, a nie, tak jak jest obecnie – co 3 miesiące” - wymieniają organizacje.

Ważnym elementem kreowania polityki lekowej jest uwzględnienie przedstawicieli pacjentów w ciałach decyzyjnych. Dopłaty do leków pacjentów w Polsce są jednymi z wyższych w UE, więc należy pozwolić pacjentom, wspólnie z ekspertami, pracować nad nowymi rozwiązaniami. Organizacje podkreślają, że w innych krajach działają specjalne zespoły, których zadaniem jest określanie priorytetów refundacyjnych. Należy także wprowadzić zasadę transparentności wydatków refundacyjnych oraz monitorowanie prywatnych nakładów na leki refundowane wydawane pacjentom w aptekach ze 100 proc. odpłatnością.

Członkowie ROP postulują także umożliwienie ministrowi zdrowia wprowadzania refundacji „z urzędu” (leki, które funkcjonują na rynku długo, są niedrogie) oraz rozszerzania katalogu przesłanek do uchylenia decyzji refundacyjnej w przypadku wydania decyzji o wstrzymaniu, wycofaniu z obrotu danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ustawa refundacyjna / pacjenci / rzecznik praw pacjenta
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31