Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Kiedy transport sanitarny jest bezpłatny?

MedExpress Team

Piotr Wójcik

Opublikowano 27 lutego 2024 10:47

Kiedy transport sanitarny jest bezpłatny? - Obrazek nagłówka
Autorstwa Karol Szadkowski (AMZ Kutno) - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=52376024
Kiedy pacjentowi przysługuje bezpłatny transport sanitarny? Czym jest transport daleki w POZ i czy zespół ratownictwa medycznego świadczy usługi transportu sanitarnego? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w Nawigatorze Pacjenta udostępnianym przez Rzecznika Praw Pacjenta.

Transport sanitarny polega na przewiezieniu pacjenta do podmiotu leczniczego (np. szpitala lub przychodni) lub z podmiotu do domu, jeśli pacjent nie może samodzielnie się poruszać. Transport sanitarny odbywa się karetką, w której pacjent ma zapewnioną opiekę personelu medycznego. Jak wyjaśnia biuro Rzecznika Praw Pacjenta, z transportu sanitarnego można skorzystać, jeśli lekarz w POZ lub AOS wystawi takie zlecenie. Transport może być bezpłatny, częściowo płatny lub pełnopłatny.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje, jeśli dotyczy podjęcia koniecznego leczenia w placówce medycznej – pacjent zostanie wtedy przewieziony do najbliższej placówki, która wykonuje świadczenia danego rodzaju. Bezpłatny transport przysługuje też jeśli pacjent będzie kontynuował rozpoczęte leczenie (np. transport pacjenta z jednego szpitala do drugiego w celu wykonania np. badań lub kontynuacji leczenia), a także jeśli ma dysfunkcję narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego.

Częściowo odpłatny transport przysługuje pacjentom zdolnym do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby, ale przy korzystaniu ze środków transportu publicznego wymagającym pomocy innej osoby lub środka transportu publicznego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przejazd środkami transportu sanitarnego jest finansowany w 40 proc.. Stopień niesprawności ubezpieczonego określa lekarz, wydając zlecenie na przewóz. Sfinansowanie takiego transportu na poziomie 40 proc. jest możliwe, jeśli chory cierpi na jedną z chorób wymienionych w rozporządzeniu (są to m.in. choroby krwi i narządów krwiotwórczych, choroby nowotworowe, psychiczne, układu nerwowego, oddechowego, trawiennego, krążenia, urazy i zatrucia).

W innych przypadkach przejazd środkami transportu sanitarnego do zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, tam i z powrotem, jest odpłatny.

Co ważne, z transportu sanitarnego nie korzysta się w przypadku stanów nagłego zagrożenia zdrowia lub życia – w takich sytuacjach wzywane jest pogotowie ratunkowe. Ważne jest też to, że zespół ratownictwa medycznego nie świadczy usług transportu sanitarnego.

Więcej informacji o transporcie sanitarnym można znaleźć w Nawigatorze Pacjenta.

źródło: Biuro RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także