Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Europejski Tydzień Szczepień

MedExpress Team

IOZ

Opublikowano 17 kwietnia 2020 11:40

Europejski Tydzień Szczepień - Obrazek nagłówka
W celu podniesienia świadomości znaczenia szczepień ochronnych w zapobieganiu chorobom zakaźnym i ochronie życia, Światowa Organizacja Zdrowia każdego roku organizuje Europejski Tydzień Szczepień (European Immunization Week – EIW), który w tym roku przypada w dniach 20–26 kwietnia. Podczas tego tygodnia podkreślana jest wartość szczepionek w wielu aspektach dobrego zdrowia oraz samopoczucia przez całe życie.

Rok 2020 został ogłoszony przez WHO „Rokiem pielęgniarki i położnej” upamiętniając tym samym 200. rocznicę urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale.

Obecnie w Polsce toczą się liczne dyskusje na temat wagi i roli pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej oraz potrzeby rozszerzenia ich kompetencji i uprawnień zawodowych. Zapowiadana nowelizacja ustawy o chorobach zakaźnych na mocy której, pielęgniarki i położne miałyby uzyskać szersze uprawnienia do wykonywania badań kwalifikacyjnych przed szczepieniem przeciw grypie osób dorosłych mogłaby się znacząco przyczynić do podniesienia poziomu wyszczepialności oraz do wzrostu poziomu bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Pielęgniarkom i położnym przypadła ważna rola w propagowaniu wiedzy na temat szczepień ochronnych, czego dowodzą badania. Aż 86% ankietowanych wiedzę na temat obowiązkowych i zalecanych szczepień ochronnych otrzymało podczas indywidualnych rozmów z personelem medycznym. Nasze środowisko powinno rzetelnie informować o szczepieniach oraz rozwiewać obawy na ich temat. Istotną rolę odgrywa tutaj dobra komunikacja oraz umiejętność dzielenia się wiedzą. Bardzo ważne jest zbudowanie z rodzicami małego dziecka relacji pełnej wspólnego szacunku i zaufania.
Zofia Małas, przewodnicząca, Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych

To właśnie pielęgniarka jest bardzo często pierwszym źródłem informacji nt. szczepień. To ona w sposób rzetelny informuje rodziców o wartości szczepień oraz rozwiewa obawy dot. zdarzeń niepożądanych. To bardzo ważne, aby doceniać wysiłki i zaangażowanie tej grupy pracowników ochrony zdrowia.

Od samego początku Europejski Tydzień Szczepień jest jedną z najbardziej widocznych kampanii zdrowia publicznego w regionie europejskim, której celem jest podniesienie poziomu wyszczepialności poprzez budowanie świadomości na temat potrzeb każdego dziecka i prawa do ochrony przed chorobami, którym można zapobiec, poprzez szczepienia ochronne.

Szczepienia ochronne są cudem medycznym, za którym stoi niezawodny i oddany zespół ludzi. Każda strzykawka podanego preparatu – to zbiorowy wysiłek ludzi, procesów oraz zasobów na rzecz wspólnego celu: ochrony siebie, dzieci i dorosłych na całym świecie od chorób zakaźnych.

Szczepionka to preparat biologiczny, który w założeniu imituje naturalną infekcję i prowadzi do rozwoju odporności analogicznej do tej, którą uzyskuje organizm w czasie pierwszego kontaktu z prawdziwym drobnoustrojem (bakterią lub wirusem).
Źródło: https://szczepienia.pzh.gov.pl


Do kampanii są zaproszone wszystkie kraje regionu poprzez zaangażowanie publicznych instytutów zdrowia, pracowników służby zdrowia, decydentów, a także rodziców i opiekunów. W tym roku temat jest szczególnie ważny z uwagi na sytuację, w jakiej znalazł się cały świat – pandemię koronawirusa. Mimo, że nie wszystkie wydarzenia będą mogły się odbyć, warto mówić o korzyściach stosowania szczepień ochronnych, gdyż leży to w interesie nas wszystkich.

Dlatego też Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach włącza się do tej rzetelnej i merytorycznej dyskusji, mając na celu poprawę świadomości zdrowotnej w przestrzeni publicznej, zwłaszcza w tym trudnym czasie epidemii.

Po wielu latach opieki nad pacjentami z poważnymi chorobami postanowiłam skupić się na tym, jak zapobiegać chorobom zakaźnym. W ostatnim stuleciu wpływ szczepionek na zmniejszenie obciążenia chorobami na poziomie globalnym jest bardzo duży
i trudny do opisania słowami.
Dr Alejandra Gurtman, MD. VP. Vaccine Reaserch & Development, Pfizer Inc. USA

W czasie Europejskiego Tygodnia Szczepień tj. od 20 do 26 kwietnia na profilach mediów społecznościowych Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach (Twitter oraz Linkedin) prowadzona będzie kampania informacyjna dot. szerzenia wiedzy na temat szczepień ochronnych, ich skuteczności, profilaktyki zdrowotnej, a także dobrych praktyk w innych krajach.

Na ww. profilach zostanie również opublikowany „Quiz wiedzy i opinii nt. szczepień ochronnych”, którego wyniki pokażą faktyczny stan naszej wiedzy o szczepieniach.

Zachęcamy do śledzenia ww. profili oraz udostępniania ich szerokiemu gronu odbiorców.

Więcej:

https://www.ioz.org.pl/dobre-praktyki-w-szczepieniac

https://twitter.com/praktykw?s=20

https://www.linkedin.com/company/porozumienie-na-rzecz-dobrych-praktyk-w-szczepieniach/


Partnerzy Porozumienia:

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)

Zobacz także