Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: Karmienie piersią – najlepsze dla dzieci

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2017 10:29

MZ: Karmienie piersią – najlepsze dla dzieci - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Ministerstwo Zdrowia zachęca kobiety do karmienia piersią.

W dniu wypisu ze szpitala prawie 98% noworodków jest karmionych piersią lub odciągniętym mlekiem matki. Jak wynika z danych zbieranych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) z 2016 r. (bez danych z województwa wielkopolskiego), w okresie 1-4 tygodnia życia wyłącznie piersią karmionych jest 70% dzieci, natomiast w okresie 2-6 miesiąca – 49% dzieci.

Aby zapewnić prawidłową laktację i prawidłowe odżywianie noworodka personel medyczny udziela wsparcia i informacji na temat:

- korzyści karmienia piersią,
- metod karmienia piersią,
- postępowania w czasie całego karmienia.

Każda matka, która wraca do domu z nowo narodzonym dzieckiem, ma zapewnione co najmniej 4 wizyty patronażowe położnej podstawowej opieki zdrowotnej (sprawuje ona profilaktyczną opiekę nad noworodkiem oraz nad kobietą w okresie połogu). Pierwsza wizyta powinna odbyć się w ciągu 48 godzin od otrzymania przez nią zgłoszenia o urodzeniu dziecka.

Cele wizyt patronażowych to m.in.:

- wsparcie matki w naturalnym karmieniu dziecka,
- pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z laktacją.

Jeśli występują trudności w karmieniu, kobieta może zwrócić się o pomoc do położnej zarówno w okresie połogu, jak i później.

Działania Ministerstwa Zdrowia:

Promujemy karmienie piersią i zwiększenie dostępu do wysokiej jakości poradnictwa w tym zakresie.

1. W ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020, w roku 2017:

    co najmniej 442 położne przejdą bezpłatny kurs specjalistyczny pn. „Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji”. Kurs (62 godziny) aktualizuje wiedzę oraz rozwija kompetencje położnych w zakresie rozwiązywania problemów laktacyjnych. Podniesienie kompetencji położnych podstawowej opieki zdrowotnej wpłynie na jakość udzielanych przez nie porad w trakcie wizyt patronażowych oraz na edukację kobiet w ciąży. Szkolenie zwiększy dostęp do profesjonalnej opieki laktacyjnej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Program kursu obejmuje między innymi:

- aktualizację wiedzy dotyczącej karmienia piersią i zaleceń w tym zakresie,
- najczęstsze problemy laktacyjne oraz sposób ich rozwiązywania,
- promocję karmienia piersią,
- zasady skutecznej komunikacji,

- trwają szkolenia dla osób, które zakładają grupy wsparcia dla matek karmiących piersią,
- prowadzone są działania promujące żywienie mlekiem kobiecym dzieci przedwcześnie urodzonych,
- prowadzone są działania upowszechniające aktualną wiedzę w zakresie karmienia piersią.

2. Trwają prace zespołu ds. opracowania nowego standardu opieki okołoporodowej. Chcemy, aby tematyka karmienia piersią została tam wskazana jako obowiązkowy element edukacji przedporodowej w ramach tzw. „szkoły rodzenia”.

3. We współpracy z WHO powstaje „Strategia karmienia piersią”, w której znajdą się najważniejsze działania w zakresie promocji, wspierania i ochrony karmienia piersią.

4. Działania podejmowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

- wprowadzono nowy zakres świadczeń: Koordynowaną opiekę nad kobietą w ciąży (KOC, KOC II/III) –  pacjentki mogą ocenić opiekę położnej w zakresie pielęgnacji noworodka i karmienia piersią (tzw. ankieta satysfakcji),
- na stronie internetowej NFZ są udostępnione dwa szkolenia e-learningowe:
 „O karmieniu piersią – dla mam” – dzięki niemu można się dowiedzieć wielu ważnych rzeczy na temat karmienia piersią swojego dziecka. Między innymi:
 jak się do tego przygotować,
 jak prawidłowo karmić,
gdzie szukać pomocy w razie ewentualnych trudności.
„O karmieniu piersią – szkolenie dla personelu medycznego” – dzięki niemu personel medyczny może odświeżyć wiedzę dotyczącą karmienia piersią i uzyskać cenne wskazówki. Między innymi:
jak przygotować przyszłe mamy do karmienia piersią,
jak wspierać je w trakcie pierwszych dni karmienia,
jak skutecznie pomagać im w przypadku problemów z laktacją.

Wzrosła wycena świadczeń położnych POZ (m.in. wycena wizyt patronażowych). Wiąże się to z obowiązkiem edukacji młodych mam w zakresie laktacji i rozszerzoną sprawozdawczością w tym zakresie.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 września 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem (Dz.U. z 2016 r. poz. 1132).

Źródło: MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także