Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Kiedy robimy zakupy, chcemy mieć pewność, że kupujemy bezpieczną żywność. Co to oznacza i kto za to odpowiada?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 kwietnia 2024 09:53

Kiedy robimy zakupy, chcemy mieć pewność, że kupujemy bezpieczną żywność. Co to oznacza i kto za to odpowiada? - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images

Bezpieczna żywność, czyli jak? Główny Inspektor Sanitarny wyjaśnia, że bezpieczna żywności to taka, która nie spowoduje szkody ani zagrożenia dla zdrowia konsumenta. Dlatego podmioty działające na rynku spożywczym (np. rolnik, przedsiębiorca, sklepikarz) muszą zapewnić odpowiednie warunki na wszystkich etapach jej produkcji i obrotu nią.

Kto odpowiada za bezpieczną żywność i na jakim etapie?

Za bezpieczeństwo żywności odpowiada podmiot działający na rynku spożywczym, zarówno producent, jak i ten, który wprowadza ją do obrotu (dotyczy to również importera, dystrybutora).

Żywność, którą kupujemy i spożywamy, nie podlega procedurze „dopuszczania” do obrotu przez organ urzędowej kontroli żywności (czyli np. Państwową Inspekcję Sanitarną). To podmioty działające na rynku spożywczym (czyli producenci, dystrybutorzy, importerzy) mają obowiązek zapewnić, na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji, bezpieczeństwo tej żywności dla zdrowia konsumentów. Żywność, którą produkują i wprowadzają do obrotu, musi być zgodna z wymaganiami prawa żywnościowego. Określają one:

  • wymagania zdrowotne, które żywność musi spełniać
  • wymagania higieniczne, które muszą być spełniane zarówno na etapie produkcji, jak i na etapie sprzedaży (w całym łańcuchu żywnościowym) wszystkich środków spożywczych.

Podmioty mają także obowiązek m.in.:

  • zapewnienia możliwości śledzenia (traceability) produkowanej i wprowadzanej do obrotu żywności  tj. identyfikowania dostawców i odbiorców środków spożywczych,
  • bezzwłocznego powiadamiania właściwych organów w przypadku podejrzenia, że żywność nie jest bezpieczna oraz bezzwłocznego wycofania jej z obrotu,
  • prowadzenia systematycznej kontroli wewnętrznej, tj. analizy ryzyka i oceny skuteczności własnych procedur.

Czym zatem zajmują się organy urzędowej kontroli żywności?

Zadaniem organów urzędowej kontroli żywności jest sprawdzanie (kontrolowanie), czy podmiot działający na rynku spożywczym spełnia wymagania prawa żywnościowego, a żywność produkowana bądź wprowadzana przez niego do obrotu – jest bezpieczna dla konsumenta.

Źródło: GIS

Podobne artykuły

ThinkstockPhotos-79168033
8 kwietnia 2024
panstwowa-inspekcja-sanitarna-pis-gis-logotyo-logo
31 października 2023
iStock-1246922598
3 października 2023

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także