Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Pacjenci i eksperci jednym głosem o zagrożonym dostępie do ważnego dla diabetyków leku

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 24 czerwca 2019 19:04

Pacjenci i eksperci jednym głosem o zagrożonym dostępie do ważnego dla diabetyków leku - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W opublikowanym 21 czerwca projekcie nowej listy refundacyjnej zabrakło często stosowanego w cukrzycy typu 2 (i od dawna refundowanego) preparatu Diaprel MR 60 mg. Jak jego brak może wpłynąć na sytuację pacjentów?

Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków:

– Liczymy na to, że Ministerstwu Zdrowia i producentowi leku uda się w tej sprawie porozumieć, bo chodzi tu o ok. 200 tys. pacjentów, którzy przyjmują ten lek. Ma on wprawdzie tańsze zamienniki, ale każde takie "wypadnięcie" z refundacji powoduje duże zamieszanie, chorzy nie rozumieją, dlaczego tak się dzieje. Na pewno nie jest to sytuacja pożądana, bo przecież są pacjenci leczeni od kilku czy kilkunastu lat tym lekiem. Ludzie są przyzwyczajeni do swoich leków. Nikt nie chce, by jego lek przestał być refundowany, bo to oznacza konieczność zgłoszenia się do specjalisty po nowe recepty. Mam jednak nadzieję, że lek znajdzie się w finalnej wersji listy refundacyjnej. Wystosowaliśmy w tej sprawie do MZ uwagę do projektu wykazu leków refundowanych.


Prof. dr hab. n. med. Dorota Zozulińska-Ziółkiewicz, prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego:

– Patrząc przez pryzmat liczby polskich pacjentów leczonych tym konkretnym preparatem, to zniknięcie Diaprelu MR 60 mg z listy refundacyjnej wywołałoby duże perturbacje. Mogłyby się one przejawiać nawet tak szkodliwym klinicznie zjawiskiem, jak przerwanie terapii przez wielu pacjentów. Cofnięcie refundacji preparatu oryginalnego oznaczałby bowiem brak możliwości wydania przez aptekę refundowanego odpowiednika generycznego. To spowodowałoby, że pacjent albo przerwie leczenie, gdy skończą mu się tabletki, albo będzie musiał udać się do lekarza i poprosić o zmianę preparatu. Trudno sobie wyobrazić taką sytuację, że prawie 200 tys. osób leczonych Diaprelem MR 60 mg nagle staje przed faktem braku refundacji leku. Jestem jednak przekonania, że preparat ten znajdzie się w finalnej wersji listy refundacyjnej.


Beata Ambroziewicz, prezes Polskiej Unii Organizacji Pacjentów:

– Z zaniepokojeniem przyjęliśmy fakt, zniknięcia z listy leków refundowanych terapii gliklazydem dla pacjentów z cukrzycą typu 2 – lek Diaprel MR 60 mg, który jest obecnie przyjmowany przez około 200 tys. pacjentów w Polsce. Jest to bowiem standardowe, podstawowe leczenie, w nowej postaci leku, gwarantujące komfort i bezpieczeństwo stosowania dla pacjenta. Lek jest produkowany w Polsce, na bazie substancji czynnej pochodzącej z Unii Europejskiej, co także zapewnia odpowiedni poziom dostępności leku na rynku i stabilność leczenia dla chorych. Uważam, że pacjent powinien mieć zachowane prawo wyboru dotychczasowego leczenia, lub zastosowania zamiennika. Sztuczne ograniczanie dostępu do leków jest niezasadne. Po wycofaniu leku z listy pacjenci będą poddani niepotrzebnemu stresowi i konieczności zmiany leku lub 100-proc. odpłatności za Diaprel. Dlatego podnieśliśmy tę kwestię, przekazując uwagi do projektu listy refundacyjnej w ramach działającej przy PUOP Koalicji Serce dla Cukrzycy, wskazując na zasadność utrzymania refundacji leczenia wszystkich dostępnych opcji terapeutycznych, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie powoduje to dodatkowych obciążeń dla płatnika publicznego.

Zobacz także