Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pacjenci o Agencji Badań Medyczych

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 25 września 2018 10:24

Pacjenci o Agencji Badań Medyczych - Obrazek nagłówka
Organizacje pacjentów skupione w ramach Polskiej Unii Organizacji Pacjentów pozytywnie oceniają projekt powołania i wdrożenia w Polsce Agencji Badań Medycznych

Polska Unia Organizacji Pacjentów opublikowała stanowisko dotyczące projektu utworzenia Agencji Badań Medycznych:

Projekt stworzenia instytucji mającej za zadanie m.in. wsparcie finansowe analiz i badań naukowych w ochronie zdrowia, rozwój badań w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz technologii medycznych oraz ocenę wpływu podejmowanych decyzji na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce wychodzi naprzeciw oczekiwaniom pacjentów.

Polska Unia Organizacji Pacjentów postuluje, aby zmiany wprowadzane w ochronie zdrowia służyły przede wszystkim dobru pacjentów, a więc przekładały się na poprawę wyników zdrowotnych indywidualnych chorych, jak również całej populacji. Pacjent – Obywatel powinien wiedzieć, jaki jest cel zmian systemowych i jaki mają one wpływ na sytuację służby zdrowia, a do tego potrzebne są analizy stanu wyjściowego, monitoring i podsumowanie efektów w perspektywie krótko i długookresowej. Analiza skutków podejmowanych decyzji pozwoli zarówno ocenić ich efektywność finansową, jak i potrzebę modyfikacji i poprawek.


W ostatnim czasie system ochrony zdrowia przechodzi wiele reform, jednocześnie jesteśmy świadkami stopniowego wzrostu składki zdrowotnej do 6% w 2024 roku. W ramach narodowej debaty o zdrowiu wskazujemy, że zmiany systemowe i organizacyjne muszą być oparte o wskaźniki jakości i mierniki efektywności. Tylko dzięki realnym, twardym danym będziemy w stanie precyzyjnie określić miejsca, w których dochodzi do nieracjonalnego wydatkowania środków, dzięki czemu kolejne decyzje mogą być podejmowane na podstawie faktów, a nie przeczucia, czy dobrych chęci. Wszystkim nam zależy, aby wysiłek intelektualny i nakłady pracy poniesione na reformowanie ochrony zdrowia przyniosły oczekiwane efekty.


Jesteśmy również za tym, aby rozwój polskiej nauki w dziedzinie zdrowia był intensywniej wspierany przez państwo. Niedofinansowanie w zakresie wsparcia niekomercyjnych badań naukowych hamuje rozwój technologii medycznych, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych. Choć w naszym kraju powstaje wiele innowacyjnych idei i pomysłów, niewielki procent z nich ma szansę na wdrożenie, ponieważ brakuje środków na badania i rozwój. Wiele patentów lub licencji jest sprzedawanych za granicę, gdzie również swojej przyszłości szukają naukowcy. Nowe, często przełomowe rozwiązania, przy udziale polskiej myśli technologicznej i wiedzy, dzieją się często poza granicami naszego kraju. Najwyższy czas na inwestycje w zdrowie, które będą budować potencjał i jakość opieki zdrowotnej w Polsce.


Przewidziane nakłady i bezpieczeństwo realizacji projektu Agencji Badań Medycznych zależą od zwiększenia wydatków budżetu państwa na ochronę zdrowia.


Jako Polska Unia Organizacji Pacjentów wyrażamy chęć udziału w pracach nad projektem tworzenia Agencji Badań Medycznych w Polsce, oferując unikalne spojrzenie na system opieki zdrowotnej oczami pacjentów i ich bliskich, doświadczenie w tworzeniu zmian w ochronie zdrowia oraz szeroką możliwość konsultacji planowanych rozwiązań.
Polska Unia Organizacji Pacjentów jest ogólnopolską, pacjencką organizacją parasolową, założoną w 2016 roku, zrzeszającą stowarzyszenia i fundacje o zasięgu regionalnym i krajowym. Naszą misją jest zapewnienie powszechnego dostępu do wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych i społecznych w Polsce. W trosce o dobro pacjentów, pragniemy kształtować sprzyjające postawy społeczne wobec organizacji pacjentów, budować ich rzetelny wizerunek, być jednym z rzeczników środowiska, wzmacniać porozumienia branżowe, regionalne i międzynarodowe, opiniować prawodawstwo oraz być inicjatorem zmian legislacyjnych. Działania Unii opieramy na konstytucyjnych zasadach pomocniczości i dialogu społecznego oraz współdziałaniu, otwartości, solidarności i wzajemnym wspieraniu związków, stowarzyszeń, federacji, fundacji i innych organizacji pacjentów.

Źródło: PUOP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.