Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

RPP powołał 45 członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 11 października 2023 12:42

RPP powołał 45 członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - Obrazek nagłówka
Rzecznik Praw Pacjenta powołał pierwszych członków Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Jest to zespół 45 bardzo doświadczonych ekspertów reprezentujących różne dziedziny medycyny. Zadaniem Zespołu jest wydawanie opinii medycznych wspomagających Rzecznika w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie świadczenia kompensacyjnego. Skład Zespołu będzie stopniowo rozszerzany - zapowiada RPP.

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych zapewnia szybki tryb uzyskania rekompensat przez pacjentów, którzy podczas pobytu w szpitalu doznali rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała albo ulegli zakażeniu. W razie śmierci pacjenta świadczenie pieniężne przysługuje jego bliskim. Uzyskanie wsparcia finansowego nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. Istotne jest to, czy szkody można było uniknąć. Fundusz obejmuje zdarzenia, do których doszło po 6 września 2023 roku, a także wcześniejsze, jeśli wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu dopiero po tej dacie. Po otrzymaniu wniosku od osoby uprawnionej Rzecznik gromadzi niezbędną dokumentację, a następnie przekazuje ją do zaopiniowania działającemu przy nim Zespołowi ds. Świadczeń, po czym wydaje decyzję w sprawie przyznania świadczenia.

W skład Zespołu weszli lekarze, a także pielęgniarki, diagności laboratoryjni, fizjoterapeuci czy farmaceuci. Są wśród nich obecni i byli konsultanci krajowi i konsultanci wojewódzcy, prezesi towarzystw naukowych, rektorzy i dziekani uczelni medycznych, dyrektorzy szpitali i instytutów, kierownicy klinik, ordynatorzy, biegli sądowi itd. Znaczna część członków Zespołu łączy praktykę z działalnością naukową i dydaktyczną, a blisko połowa ma tytuł profesora nauk medycznych lub stopień doktora habilitowanego.

Za nami pierwszy etap związany z utworzeniem kolejnego zespołu ekspertów współpracujących z nami przy ocenie szkód medycznych. Wcześniej udało nam się zgromadzić świetnych specjalistów z zakresu szczepień ochronnych i badań klinicznych. Jesteśmy bardzo zadowoleni i dumni z tego, że tak wielu wybitnych fachowców jest gotowych do podjęcia się tego odpowiedzialnego, ważnego dla pacjentów i systemu ochrony zdrowia zadania. Dziękuję również samorządom zawodów medycznych i towarzystwom naukowym, które wsparły nas w rozpropagowaniu informacji w tym zakresie – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. – Organizując grono ekspertów gotowych do stałej współpracy z Rzecznikiem przełamujemy jedną z największych bolączek procesów sądowych oraz innych postępowań związanych z odpowiedzialnością prawną w sprawach medycznych, jaką jest trudność w pozyskiwaniu opinii biegłych. Ustandaryzowane zasady pracy Zespołu, składającego się ze sprawdzonych fachowców, mogących liczyć na pełne wsparcie Biura Rzecznika, są gwarancją sporządzania opinii o wysokiej jakości oraz rzetelnego i sprawnego wyjaśniania spraw – zaznacza dyrektor Departamentu Świadczeń Kompensacyjnych Tomasz Młynarski.

Eksperci powołani w skład Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych:

 • Prof. dr hab. Piotr Albrecht – pediatria, gastroenterologia, gastroenterologia dziecięca
 • Prof. dr hab. Krzysztof Czajkowski – położnictwo i ginekologia, perinatologia
 • Prof. dr hab. Marcin Czech – epidemiologia, zdrowie publiczne
 • Prof. dr hab. Edward Franek – choroby wewnętrzne, diabetologia, endokrynologia
 • Prof. dr hab. Mariusz Frączek – chirurgia ogólna
 • Prof. dr hab. Tomasz Hryniewiecki – kardiologia, choroby wewnętrzne
 • Prof. dr hab. Michał Kaliszan – medycyna sądowa
 • Prof. dr hab. Marek Krawczyk – chirurgia ogólna, chirurgia onkologiczna, transplantologia kliniczna
 • Prof. dr hab. Marek Kulus – alergologia, choroby płuc, choroby płuc dzieci, pediatria
 • Prof. dr hab. Andrzej Matyja – chirurgia ogólna
 • Prof. dr hab. Piotr H. Skarżyński – otolaryngologia, audiologia i foniatria, zdrowie publiczne
 • Prof. dr hab. Jacek P. Szaflik – okulistyka
 • Prof. dr hab. Jerzy Szaflik – okulistyka
 • Prof. dr hab. Łukasz Szarpak – ratownictwo medyczne
 • Prof. dr hab. Mirosław Wielgoś – perinatologia, położnictwo i ginekologia
 • Prof. dr hab. Tomasz Zdrojewski – hipertensjologia, choroby wewnętrzne
 • Dr hab. Mariola Drozd, prof. nadzw. – farmacja
 • Dr hab. Piotr Kryst, prof. nadzw. – urologia, chirurgia ogólna
 • Dr hab. Grażyna Nowak-Starz, prof. nadzw. – pielęgniarstwo, zdrowie publiczne
 • Dr hab. Paweł Ptaszyński, prof. nadzw. – kardiologia, choroby wewnętrzne
 • Dr hab. Mateusz Spałek, prof. nadzw. – radioterapia
 • Dr Krzysztof Cieszyński – nefrologia, choroby wewnętrzne
 • Dr Maciej Cyran – anestezjologia i intensywna terapia
 • Dr Piotr Dzięgielewski – epidemiologia wojskowa, medycyna lotnicza, wojskowa medycyna morska, organizacja ochrony zdrowia wojsk
 • Dr Magdalena Kościelniak-Ziemniak – laboratoryjna diagnostyka medyczna, laboratoryjna transfuzjologia medyczna
 • Dr Iwona Kowalska – pielęgniarstwo epidemiologiczne
 • Dr Tomasz Maciejewski – położnictwo i ginekologia, ginekologia onkologiczna
 • Dr Wojciech Marchlik – mikrobiologia medyczna
 • Dr Jakub Oberbek – fizjoterapia
 • Dr Feliks Orchowski – kardiochirurgia, chirurgia ogólna
 • Dr Krzysztof Pajączek – higiena i epidemiologia, zdrowie publiczne
 • Dr Elżbieta Janina Puacz – mikrobiologia, zdrowie publiczne
 • Dr Elżbieta Rabsztyn – analityka medyczna, diagnostyka laboratoryjna, zdrowie publiczne
 • Dr Iwona Skrzekowska-Baran – choroby płuc, pediatria
 • Dr Małgorzata Urbaniak-Ostrykiewicz – pielęgniarstwo ratunkowe
 • Dr Jagoda Walowska – fizjoterapia
 • Dr Aldona Wierzbicka-Rucińska – laboratoryjna diagnostyka medyczna, zdrowie publiczne
 • Dr Paweł Witt – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki, pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 • Mgr Małgorzata Jadczak – pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 • Lek. Ryszard Kępa – choroby zakaźne, choroby wewnętrzne
 • Lek. Wiesław Marszał – medycyna ratunkowa, choroby wewnętrzne
 • Mgr Jarosław Adam Mateuszuk – farmacja
 • Lek. Agnieszka Nowak-Musiej – diabetologia, choroby wewnętrzne
 • Mgr Marek Przybył – pielęgniarstwo onkologiczne, pielęgniarstwo geriatryczne
 • Mgr Wiesława Załuska – pielęgniarstwo, medycyna społeczna, organizacja ochrony zdrowia

Jak czytamy w komunikacie, RPP planuje powołanie do Zespołu kolejnych osób.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także