Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Zaskakujący finał sprawy sądowej. Rzecznik Praw Pacjenta pyta: Czy tak wygląda poczucie sprawiedliwości?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 26 marca 2024 09:58

Zaskakujący finał sprawy sądowej. Rzecznik Praw Pacjenta pyta: Czy tak wygląda poczucie sprawiedliwości? - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Koszty procesu wyższe niż kwota przyznanego zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. O co chodziło w sprawie?

Na stronie Rzecznika Praw Pacjenta opublikowano informację o nietypowym rozstrzygnięciu sprawy sądowej. Sprawa dotyczyła zdarzenia z 2013 roku, kiedy ordynator oddziału chirurgii pozwalał synowi – studentowi fizjoterapii – na czynne uczestnictwo w operacjach. Pacjent ani przed zabiegiem, ani po zabiegu nie był informowany o obecności osoby nieuprawnionej na sali operacyjnej.

Do procesu przeciwko szpitalowi przyłączył się Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec. W sprawie zostało wydanych kilka opinii biegłych. Po 9 latach Sąd doszedł do przekonania, że udział osoby nieuprawnionej w operacji nie przełożył się na stan zdrowia pacjenta, pogorszenie tego stanu, i w tym zakresie sąd oddalił powództwo.

Niemniej udział studenta w zabiegu operacyjnym stanowi zawinione naruszenie praw pacjenta i z tego względu sąd przyznał pacjentowi kwotę 20.000 zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta. Mając na uwadze okoliczności sprawy, nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jednocześnie Sąd obciążył pacjenta wydatkami sądowymi w wysokości 26.157,73 zł oraz kosztami procesu w kwocie 3.617 zł, co łącznie daje 29.774,73 zł. Samo nasuwa się pytanie - czy tak wygląda poczucie sprawiedliwości?

Należy podkreślić, że Rzecznik Praw Pacjenta zwrócił się do wszystkich Prezesów Sądów Apelacyjnych i Okręgowych o propacjenckie podejście do kosztów spraw o błędy medyczne. Rzecznik przypominał o zasadzie słuszności wyrażonej w  treści art. 102 Kodeksu postępowania cywilnego, który stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. Zwłaszcza, że sprawy o błędy medyczne należą do jednych z najbardziej skomplikowanych, w szczególności jeśli chodzi o postępowanie dowodowe i wykazanie związku przyczyno-skutkowego pomiędzy zdarzeniem, a zaistniałą u pacjenta szkodą na zdrowiu.

Rzecznik Praw Pacjenta nie zgadza się z ww. decyzją sądu i zaskarżył postanowienie o kosztach do sądu wyższej instancji.

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także