Paweł Piotrowski Głównym Inspektorem Farmaceutycznym

Medexpress

Opublikowano 04 czerwca 2018, 14:09

Medexpress

Opublikowano 04 czerwca 2018, 14:09

Paweł Piotrowski jest absolwentem Wydziału Farmacji Warszawskiej Akademii Medycznej oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w przemyśle farmaceutycznym na różnych stanowiskach, pracował m.in. na rzecz samorządu aptekarskiego. W latach 2006 –2007 pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku Głównego Inspektora Farmaceutycznego obejmuje m.in.:

  • ustalanie kierunków działania Inspekcji Farmaceutycznej;
  • koordynację i kontrolę wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych;
  • możliwość wydawania wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym poleceń dotyczących podjęcia konkretnych czynności w zakresie ich merytorycznego działania z zastrzeżeniem spraw objętych wydawaniem decyzji jako organu I instancji, a także możliwość żądania od nich informacji w całym zakresie działania Inspekcji Farmaceutycznej;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych;
  • w ramach państwowych badań jakości produktów leczniczych sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych znajdujących się w obrocie, z wyłączeniem produktów leczniczych weterynaryjnych;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami obrotu hurtowego produktami leczniczymi i pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi;
  • sprawowanie nadzoru nad warunkami wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnej;
  • dokonywanie analizy skali, przyczyn i skutków braku dostępności do produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w art. 95a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, w zakresie sprawowanego nadzoru nad obrotem tych produktów, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Źródło: GIF

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

GIF / główny inspektor farmaceutyczny / Paweł Piotrowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31