Pielęgniarki znalazły sposób jak wyegzekwować u świadczeniodawców przestrzeganie norm zatrudnienia

Medexpress

Opublikowano 09 pazdziernika 2019, 08:25

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 09 pazdziernika 2019, 08:25

Prezydium OZZPiP i NRPiP podjęło Stanowisko w sprawie powołania wspólnych Zespołów Kontrolnych na poziomie województw działających w celu monitorowania spełniania norm zatrudniania pielęgniarek i położnych przez poszczególnych świadczeniodawców.

Powołanie takich Zespołów zapewni w praktyce realizację przez samorząd zawodowy ich podstawowych obowiązków m.in. nadzoru nad jakością wykonywanych świadczeń, natomiast związek zawodowy reprezentował będzie interesy środowiska zawodowego wynikające z przepisów prawa pracy.

Takie działania mają doprowadzić do wyegzekwowania u świadczeniodawców przestrzegania obowiązujących norm zatrudnienia.

Efekty prac Zespołów zostaną przedstawione ministrowi zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia, RPP, organizacjom pacjentów, organom tworzącym, grupie zawodowej pielęgniarek i położnych i szeroko pojętej opinii publicznej celem podjęcia działań zmierzających do wyeliminowania nieprawidłowości w realizacji norm.

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / Ministerstwo Zdrowia / OZZPiP / nipip / normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28