Podkomisja stała do spraw osób niepełnosprawnych - transmisja online

Fot. Wikimedia Commons
Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na temat zaopatrzenia osób z niepełnosprawnością w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny i inne wyroby medyczne.
Medexpress 2019-02-05 12:00
PDF

Zobacz także