Krajowi wytwórcy leków Poland first

Fot. Anna Sincini
Ministerstwo Zdrowia wspólnie z krajowymi producentami leków pracuje nad zabezpieczeniem polskich pacjentów w niezbędne leki. Sektor farmaceutyczny zobowiązał się do priorytetowego traktowania polskiego rynku i zaopatrywania go w pierwszej kolejności. Resort zdrowia obiecał proceduralne wsparcie zwiększenia produkcji leków w Polsce.
Medexpress 2020-03-05 14:14

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski spotkał się wczoraj z krajowymi producentami leków. W spotkaniu uczestniczyli także minister Paweł Piotrowski, Główny Inspektor Farmaceutyczny oraz przedstawiciele Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Zdecydowano, iż spotkania takie będą się odbywać regularnie, aby na bieżąco monitorować sytuację na rynku leków i reagować na potencjalne zagrożenia.
Krajowi producenci zobowiązali się, że w przypadku problemów z dostępnością leków polski rynek będzie dla nich priorytetowy.
- Sytuacja na razie jest dobra, ale problem może pojawić się, jeśli szpitale i pacjenci zaczną robić zapasy na cały rok. Może to spowodować chwilowe braki leków dla potrzebujących, podczas gdy będą one zalegać w szafkach innych pacjentów lub magazynach szpitalnych – poinformował wiceminister Maciej Miłkowski. Dodał, że resort będzie cały czas w kontakcie z krajowymi wytwórcami leków, aby reagować natychmiast na ewentualne zagrożenia.

– Krajowi producenci zapewniają o pełnej współpracy z rządem w ramach skoordynowanych działań antykryzysowych. Bezpieczeństwo Polaków jest dla nas sprawą absolutnie priorytetową. Wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pracujemy nad doraźnymi krokami, a także rozwiązaniami systemowymi, które w przyszłości przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa lekowego kraju. To ważne, że dzisiejsze kierownictwo resortu rozumie i docenia naszą rolę w systemie ochrony zdrowia - komentuje Krzysztof Kopeć, prezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

- Zagwarantowanie dostępu do leków, a co za tym idzie bezpieczeństwa polskich pacjentów zawsze było, jest i będzie dla nas najwyższą wartością. W tej wyjątkowej sytuacji chciałbym podkreślić, że jesteśmy w pełnej gotowości, aby reagować na każde potencjalne zagrożenie. Jednocześnie pragnę uspokoić i zapewnić, że nadzwyczajny tryb pracy, w żaden sposób nie obniży wysokiej jakości produktów polskich wytwórców, którym od lat ufają miliony Polaków. Ich zdrowie jest dla nas najcenniejszym dobrem. – podkreśla dr Stanisław Han, Wiceprezes Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Wyrobów Medycznych „POLFARMED.

Krajowi producenci leków nie odnotowali do tej pory przerw w dostawach substancji czynnych wykorzystywanych do produkcji leków jednak sytuacja jest dynamiczna i konieczne jest stałe monitorowanie oraz ścisła współpraca producentów z resortem zdrowia.
Wskazano, że na dzień spotkania nie występuje systemowy problem z dostępnością do leków.

Źródło: PZPPF

PDF

Zobacz także